2019

 
Sdružená praktická příprava jednotek JSDHO a Czech SAR Teamu
 

Dne 14.9.2019 mezi Ratibořem a Jablůnkou zorganizovali dobrovolní hasiči z Jablůnky cvičení pro hasiče a členy Czech SAR teamu, kteří disponují čtyřkolkami a jsou zaměřeni především na pátrání po ztracených osobách. Cílem cvičení bylo prověřit akceschopnost zapojených jednotek, Czech SAR Teamu a jejich vzájemné spolupráce.

 

Před zahájením samotného cvičení provedl velitel cvičení a hlavní organizátor akce Jan Matoušek proškolení zúčastněných o právních normách, způsobu a technikách pátrání, ale podělil se i o vlastní zkušenosti z pátracích akcí. Námětem cvičení, kterého se zúčastnilo více než 80 dobrovolníků bylo pátrání po čtyřech mužích, kteří se ztratili v lesním porostu a byli zranění. Na místo cvičení se dostavil koordinátor SAR a několik výjezdových skupin čtyřkolek. Po příjezdu byly týmy čtyřkolek informovány velitelem zásahu a koordinátorem SAR o situaci na místě. Postupně koordinátor SAR vysílal na základě informací velitele zásahu týmy čtyřkolek na pomoc rojnicím a na pátrání. Aby to neměli pátrači jednoduché, měl každý ze čtyř figurantů namaskované nějaké zranění. To museli pátrači po jejich nálezu správně ošetřit a z lesního porostu pomocí čtyřkolek tyto osoby dopravit na cestu vhodnou k transportu do zdravotnického zařízení. I zde se ukázaly výhody čtyřkolek, které byly schopny dopravit jak materiál, tak další zdravotníky špatně schůdným terénem na místo nálezu osob. Na své si přišel i transportní vozík pro převoz pacienta, který byl připojen za čtyřkolku a je ve výbavě SDH Jablůnka. Díky němu nemusel být pacient nesen terénem a po lesní cestě pátrači několik stovek metrů zbytečně zdlouhavě, ale mohl být dopraven k cestě, která je vhodná pro přistavení sanitnímu vozu a do zdravotnického zařízení mnohem dřív. Použití transportního vozíku si mohly vyzkoušet obě zapojené složky. Cvičení tohoto typu bylo v daném rozsahu provedeno jako první v republice a využití čtyřkolek v takovém rozsahu ještě nebylo dle našich informací užito.

 

Celé cvičení trvalo přes 3 hodiny, avšak jeho příprava trvala několik týdnů. Každý ze zúčastněných si mohl vyzkoušet jak ošetření zranění, vyproštění či transport a v neposlední řadě, jak je na tom se svojí fyzickou připraveností a schopností pracovat v týmu. Celému cvičení velel Jan Matoušek, který měl vedle sebe ve štábu vrchního koordinátora Czech SAR taemu Daniela Kartáka. Organizační tým se skládal, ale z mnoha dalších lidí, bez kterých by se toto cvičení nedalo uskutečnit. Především bez velitele jednotky hasičů z Jablůnky Františka Minarčíka a Radka Mrliny. Přítomni byli jako jediní z oslovených složek IZS profesionální hasiči ze Vsetína se svým velitelem npor. Bockem, kteří plnili funkci pozorovatelů a konzultantů. Na místě byl i profesionální zdravotník Tereza Ondruchová, DiS., která se podílela na přípravě zraněných a následně hodnotila ošetření těchto zranění.

Na závěr se ve cvičení objevil pátý figurant, který byl přidán dodatečně, aniž by o tom zúčastnění věděli. I na tuto nečekanou situaci zúčastnění správně zareagovali a mohli jsme následně vyhodnotit celé cvičení.

Překvapen byl náhodný kolem jedoucí cyklista, který zareagoval také správně a chtěl poskytnout pomoc nastraženému figurantovi ležícímu v blízkosti cyklostezky. I jemu patří dík za to, že mu nebyl lhostejný zraněný cyklista na cyklostezce, i když to byl jen figurant na cvičení.

 

Po ukončení cvičení v nočních hodinách měl Czech SAR tým ostrý výjezd do Moravskoslezkého kraje, kde pátrali po ztraceném seniorovi.

 

Za organizační tým dekujeme všem zúčastněným za zodpovědný přístup a také všem sponzorům, bez kterých by bylo těžké cvičení zajistit.

 

Za Czech SAR Team |Daniel Karták a za SDH Jablůnka organizační tým

https://www.sarteam.cz/