Znovuzrození Tatry

    Jistě všichni víte, že naši hasiči vlastní Cisternovou automobilovou stříkačku CAS 32 - Tatra 148. Životní příběh naší Tatry začal v roce 1980 tím, že byla vyrobena. V roce 1987 jí byla přidána hasičská nástavba a začala sloužit jako hasičský speciál. 
    Její hasičská historie začala v tehdejším detašovaném pracovišti Správy a útvaru sboru Požární Ochrany Vsetín, které bylo umístěno v Rožnově pod Radhoštěm. Po zaniknutí detašovaného pracoviště a vzniku jednotky hasičů města Rožnova pod Radhoštěm byla Tatra převedena této jednotce. A dlouhá léta rožnovským hasičům poctivě sloužila. V roce 2006 však rožnovští hasiči zakoupili novou prvovýjezdovou cisternu a Tatra zde již nemohla zůstat. Ještě v tomto roce byla dána k prodeji. 
2006 - CAS 32 - Tatra 148 ještě u Hasičského sboru města Rožnov pod Radhoštěm
 
    V roce 2006 naše jednotka disponovala následující technikou: CAS K25 - L101, DA 12 - Avia A30 a CAS 25 - Škoda 706 RTHP (,,Trambus"). Po domluvě s vedením obce bylo rozhodnuto, že obec Jablůnka zakoupí rožnovskou Tatru. Náš ,,Trambus" byl prodán sousední obci Pržno (kde mimo jiné slouží dodnes) a za částku 80 000,- Kč jsme odkoupili rožnovskou Tatru. A tak se 20. prosince 2006 objevila Tatra poprvé v jablůnecké garáži. Následovalo několik drobných úprav, při kterých jsme například namontovali nové majáky a vytvořili zadní úložný prostor. Od této doby Tatra věrně slouží naší jednotce. Naši hasiči si Tatru nemůžou vynachválit kvůli vynikajícím jízdním vlastnostem v těžce přístupném terénu, díky čemuž můžeme dojet prakticky až k ohniskům, která jsou špatně dostupná pro jinou techniku. Hlavní a nezanedbatelnou výhodou je i nádrž na vodu, která má objem 6000 litrů vody, kdy cisternu se stejně velkou nebo větší nádrží mají v nejbližším okolí hasiči až ve Valašské Polance a ve Valašském Meziříčí. Z tohoto důvodu jsme pro ostatní jednotky doslova spásou, zejména při lesních požárech, kdy ostatním hasičům můžeme dovézt tak cennou vodu v takovémto množství.
2006 - CAS 32 - Tatra 148 po odkoupení od HS Rožnov pod Radhoštěm (již s novým majákem)
 
    Hlavní problémy začaly nastávat v roce 2012. A to konkrétně v červenci po návratu z rozsáhlého lesního požáru v Kateřinicích. Druhý den jsme při údržbě techniky zjistili závadu v motorové části, která bránila Tatře v provozu. Během oprav nám byl znovu vyhlášen poplach a to na dohašování rozhořívajících se ohnisek z předchozího dne. Díky velkému vynaložení úsilí našich strojníků Tatra nakonec k zásahu vyjela, avšak po návratu na základnu se porucha vrátila zpět a do garáže tak Tatra již musela být zatlačena na tyči, pomocí CAS K25 - L101. Od této chvíle prakticky každý den do pozdních večerních hodin se naši hasiči snažili odstranit vzniklou závadu. Vynaložené úsilí se nám vyplatilo a po šesti dnech Tatra mohla být opět zařazena zpět do výjezdu.
    Dalším problémem bylo i to, že z důvodu rozsáhlé koroze nástavby a podvozku jsme již začali mít problémy při STK, kterou musí všechna výjezdová vozidla podstupovat každý rok. Začalo hrozit to, že pokud Tatra neprojde v nejbližších letech celkovou rekonstrukcí, stane se neprovozuschopnou a budeme ji muset vyřadit  z naší garáže. Toto byl ten nejčernější scénář, kterého se nikdo z nás nechtěl dožít. Proto jsme rozjeli řadu jednání s vedením obce a dalšími orgány, které nám mohly s opravou Tatry nějak pomoci. Mezi jeden z vrcholů těchto jednání můžeme zařadit březen 2013, kdy naši hasičárnu navštívila tehdejší ředitelka HZS Zlínského kraje, se kterou jsme mimo jiné jednali hlavně o možnostech financování opravy naší Tatry.
    Zlomovým bodem byl listopad 2013. Tehdy nám byla přiřknuta dotace 169 000,- Kč od Zlínského kraje. Následovala porada našich členů s vedením obce ohledně toho, jak bude dotace využita. Jelikož na celkovou repasi bychom potřebovali přibližně 1 200 000,- Kč, rozhodli jsme, že za získané peníze necháme provést generální opravu motoru a generální opravu kabiny, včetně jejího nového nalakování. Tyto práce provedla firma Mopas a.s. z Holešova, takže na začátku prosince 2013 jsme již jezdili s ,,novým" motorem a opravenou kabinou.
 
2014 - CAS 32 - Tatra 148 s již opravenou kabinou
 
    Dalším a možná i nejdůležitějším momentem byla první čtvrtina roku 2014. V této době byla naší jednotce přiřknuta dotace od HZS Zlínského kraje ve výši 230 000,- Kč, tato byla určena vyloženě na opravu Tatry. Následovala opětovná porada našich hasičů s vedením obce o tom, jak tyto peníze využít. Nakonec bylo rozhodnuto to, že zbylou část do celkové ceny přestavby doplatí obec Jablůnka, ze svého rozpočtu. Toto bylo také dne 14.7. 2014 na zasedání zastupitelstva obce schváleno a odhlasováno. Další sled události již měl rychlý spád. Společně se starostou obce jsme sepsali požadavky na přestavbu a bylo vyhlášeno výběrové řízení na firmu, která přestavbu provede. Toto výběrové řízení vyhrála firma KOMET Pečky, která nejlépe splňovala naše požadavky. Následoval podpis smlouvy mezi obcí Jablůnka a firmou Komet a již 28. srpna 2014 Tatra pádila po dálnici až do Peček. 
    A tak se den se dnem sešel a 28. ledna 2015, tedy přesně po pěti měsících nám Tatra opět couvala do garáže. Tentokrát už ovšem byla Tatra v novém kabátu. Ještě ten den nám byl v 18:59 vyhlášen požární poplach a přibližně ve 21:00 bylo velitelem zásahu rozhodnuto o vyslání Tatry na místo zásahu. Takže s klidem v duši můžeme říct, že přivítání Tatry doma, proběhlo opravdu poctivě.
    Celková cena přestavby vozidla vyšla na 1 127 360,- Kč. Po odečtu dotace od HZS Zlk (230 000,- Kč) obec ze svého rozpočtu zaplatila částku 897 360,- Kč. Tato částa se může ještě snížit, jelikož obec Jablůnka zažádala Zlínský kraj o dotaci na již provedenou přestavbu vozidla. (Tato dotace nám bohužel nakonec nebyla přiřknuta)
 
    Jen pro představu je zde výčet několika věcí, které byly na Tatře provedeny:
        - Montáž nové nádrže na vodu o objemu 6 600 litrů
        - Generální oprava čerpadla
        - Instalace nového oplechování nástavby
        - Úprava zadní části nástavby pro zvýšení nájezdového úhlu
        - Instalace 4 ks bočních roletek
        - Instalace mycí lišty (3 ks mycích žabek) včetně propojení suchovodem od čerpadla
        - Instalace nových úložných prostorů
        - Instalace sklopného osvětlovacího stožáru
        - Instalace hliníkové bedny pro uložení ženijního náčiní
        - Olakování nástavby, včetně zvýraznění bočního pruhu a obrysu zadní části nástavby reflexními pruhy
        - Instalace zadního navijáku pro rychlý zásah
  
2015 - CAS 32 - Tatra 148 po přestavbě
 
    Závěrem bychom chtěli poděkovat firmě KOMET Pečky, za provedení přestavby vozidla, vedení obce Jablůnka, za perfektní spolupráci a umožnění této přestavby, která vyloženě zachránila toto vyjímečné zásahové vozidlo, které nyní může efektivněji pomáhat občanům obce Jablůnka a ochraňovat jejich majetky před všemi přírodními živly. Dále nesmíme zapomenout poděkovat HZS Zlínského kraje, Zlínskému kraji a dalším, kteří se podíleli na přestavbě tohoto vozidla.