Mapa působnosti JPO II Jablůnka

 

Stupně požárního poplachu

červeně - 1.  st. požárního poplachu

modře –   2.  st. požárního poplachu

zeleně –  3.  st. požárního poplachu

 

1. st.  požárního poplachu

-  Zásahu se zúčastní maximálně čtyři JPO (z toho je vždy jedna JPO místní a další tři podle poplachového plánu)

-  Pokud nelze zjistit nebo zabezpečit skutečný výjezd jednotek, přidává se k již zmíněným JPO též JPO I

-  Jedná se o události, kdy jsou ohrožený jednotlivé části budov, jednotlivé prostředky osobní nebo nákladní dopravy, přírodní plochy do cca 500 m2 a jednotlivé osoby

-  Při tomto stupni zásahu se zpravidla nezřizuje štáb VZ

 

2. st.  požárního poplachu

-  Zásahu se zúčastní JPO povolané v I. stupni a další jednotky PO kategorií JPO I, JPO II a JPO III v celkovém počtu do 10 jednotek PO

-  Při požárech lesních masivů se povolávají též JPO V nebo JPO nezařazené a letecká hasičská služba

-  Jedná se o události, kdy jsou ohroženy jednotlivé budovy, jednotlivé prostředky hromadné dopravy osob, požáry na ploše do cca 10 000 m2 a o záchranu desítek osob

-  Zásah je zpravidla řízen štábem VZ nebo se ustaví pomocník VZ

-  V rámci IZS se jedná o zásahy, které vyžadují koordinaci součinnosti více složek (toto zabezpečuje VZ, který má k dispozici řídícího důstojníka – pokud nepřevzal velení, a operačního důstojníka na KOPIS HZS)

 

3. st.  požárního poplachu

-  Zásahu se zúčastní JPO povolané ve II. stupni a další jednotky kategorií JPO I, JPO II a JPO III v celkovém počtu do 15 JPO

-  Povolány mohou být i JPO s územní působností ze sousedních okresů

-  Jedná se o události, kdy je ohroženo několik budov, železničních souprav, letadel, hromadné havárie v silniční dopravě, plošné požáry do 1 km2, povodí řek, produktovody, záchrana stovek osob

-  Zásah je řízen štábem VZ nebo se aktivuje stálý štáb zásahu

-  Operační řízení a součinnost složek zabezpečuje místně příslušný HZS prostřednictvím VZ a KOPIS

 

4. st.  požárního poplachu

-  Zásahu se zúčastní JPO povolané ve III. stupni a další JPO kategorií JPO I, JPO II a JPO III kraje, sousedních krajů, popřípadě vybrané síly a prostředky HZS ČR – v počtu vyšším jak 16 JPO

-  Jedná se o události, kdy jsou ohroženy celé urbanistické celky, plochy území nad 1 km2  nebo tisíce osob

-  Řízení zásahu je prováděno se stálým štábem VZ

-  V rámci IZS zabezpečuje součinnost složek VZ, hejtman nebo další pověření funkcionáři prostřednictvím KOPIS a dispečinky složek IZS

-  V místě zásahu je řízení svěřeno VZ do doby jiného rozhodnutí služebních funkcionářů

-  Je-li místo události rozsáhlé, složité nebo nepřehledné, je možno jej rozdělit do úseků a sektorů a stanovit velitele úseků nebo sektorů