2016

Cyklická příprava jednotky na stanici HZS Vsetín
    Dne 11.6. 2016 se členové naší jednotky zúčastnili každoroční cyklické přípravy jednotky na stanici HZS Vsetín. Na stanici HZS jsme dorazili s CAS K25 - L101 a DA - Mitsubishi Pajero. Nejprve jsme se seznámili s nově zrekonstruovanou stanicí profesionálních hasičů, včetně jejich aktuální techniky. Následovala teoretická část, kdy jsme byli seznámeni s postupy u záchrany osob v nepřístupném terénu, oživili jsme si poskytování první pomoci a z teoretické části nás čekalo ještě seznámení s UN a Kemler kódem a s postupem a zásadami u zásahů s výskytem nebezpečných látek. Následovala praktická část, kdy námětem bylo zranění osoby v nepřístupném terénu (střecha nástavby na hasičské cisterně), kdy hasiči museli postupovat jako při reálném zásahu. Nejprve provedli zajištění životních funkcí a stabilizaci raněného, následně jej přendali do vakuových nosítek a do vanových nosítek a nakonec byl proveden transport raněného na pevnou zem. Pokračováním praktické části bylo například procvičování základních uzlů používaných u hasičů a ukázka nouzového otevírání domovních dveří a oken. Po ukončení školení se naše jednotka vrátila zpět na svou základnu.
 
Dopolední hry s hasiči ve školce
    Dne 18.5. 2016 si v Jablůnecké mateřské škole v rámci tématického vzdělávacího celku o dopravě, záchranářích a hasičích děti společně se zaměstnanci MŠ vyzkoušely požární poplach a evakuaci celé školky. K této příležitosti byla požádána naše jednotka o ukázku techniky. Po příjezdu do školky jsme se rozdělili na několik stanovišť, kde byly děti postupně obeznámeny s tím, co všechno obnáší práce hasičů, s technikou a dalšími prostředky, kterými jsme vybaveni. Dále si děti mohly vyzkoušet pozici zraněného ve vakuových dlahách a nosítkách a na posledním stanovišti si děti zkoušely stříkání z hasičské hadice na cíl tvořený PET láhvemi. Poté co si všechny děti prošly všemi stanovišti jsme se vrátili zpět na svou základnu.
 
Návštěva dětí ze školky v hasičárně
    Dne 4.5. 2016, kdy slaví svátek patron hasičů Sv. Florián, se nás dopoledne rozhodly navštívit děti z místní mateřské školy. Naši hasiči dětem ukázali hasičskou techniku, kterou jsme vybaveni. Mohly si vyzkoušet hasičské helmy i to, jaký mají hasiči výhled ze zásahových vozů. Následně děti hasičům poděkovaly a vrátily se zpět do školky.
 
Okrskové cvičení Hošťálková
    Dne 30.4. 2016 se naše jednotka zúčastnila okrskového cvičení v obci Hošťálková. Na naplánované místo srazu dorazila naše jednotka s CAS 32 - T148 a DA - Mitsubishi Pajero. Po příjezdu všech jednotek na shromaždiště, byl vyhlášen nástup a všichni cvičící byli seznámeni s námětem cvičení. To bylo rozděleno na dvě části. První místo události bylo na místním zámku, kde došlo k fingovanému požáru ve sklepě se silným výskytem kouře a výskytem zraněných osob. Zde zasahovaly jednotky z Hošťálkové a Jablůnky. Druhé místo události bylo nedaleko místního sběrného dvora, kde došlo k požáru hromady odpadu, který se vymkl kontrole a došlo ke zranění několika osob. Zde zasahovaly jednotky z Kateřinic, Ratiboře, Pržna a posléze zde byla přesunuta i jednotka z Jablůnky. Po ukončení celého cvičení se sjely všechny jednotky u zámku, kde proběhlo vyhodnocení cvičení a pořádající hasiči z Hošťálkové měli připraveno pro všechny zúčastněné občerstvení. Následně se všechny jednotky vrátily zpět na své základny.
Cvičení se zúčastnily jednotky: JSDH Hošťálková, JSDH Jablůnka, JSDH Kateřinice, JSDH Ratiboř, JSDH Pržno