Další činnosti výjezdové jednotky za rok 2013

 

Částečná rekonstrukce naší TATRY 148

V měsíci listopadu obdržela naše jednotka dotaci od Zlínského kraje v částce 169 000 Kč. Po konzultaci s členy jednotky a starostou obce bylo rozhodnuto, že celá částka bude použita na částečnou opravu našeho druhého výjezdového vozidla a že rekonstrukci provede firma Mopas a.s. z Holešova.

Bohužel částka 169 000 Kč není dostatečná na celkovou repas vozu (celková repas by stála cca 1 200 000 Kč), ale i tak se nám podařila za tuto sumu udělat generální opravu motoru a generální opravu kabiny a nalakování kabiny.

Doufejme, že v příštích letech obdržíme zase nějakou částku od Zlínského kraje a  budeme tak moci v repasi Tatry pokračovat i nadále, protože jak uvidíte na posledních dvou fotografiích, tak i starter by potřeboval drobnou opravu. :-)

Fotografie z rekonstrukce

 

Námětové cvičení v Pržně

Dne 12.10. 2013 si Prženští hasiči připravili pro své kolegy v okresku námětové cvičení na téma požár lesa s využitím dálkové dopravy vody z Bečvy pomocí PS 12 a následnou kyvadlovou dopravou cisternami na místo zásahu. Naše jednotka se zúčastnila s CAS K25 - L101 a s DA - Mitsubishi Pajero + PS 12. V 15:00 se všechny jednotky shromáždily v Pržně u obchodu, kde byly seznámeny s plánem cvičení. V 15:30 se rozezněla siréna Prženských hasičů a všechny jednotky pak vyrazily na svá místa. Naše CAS K25 - L101 dorazila k místu ,,požáru" jako první a začala provádět hasební práce. Následně dorážely cisterny z Hošťálkové, Kateřinic, Pržna a Ratiboře, které naši cisternu kyvadlově plnily. Mezi tím hasiči z Pržna, Ratiboře a Kateřinic vytvořili dálkovou dopravu vody pomocí PS 12, která vedla od Bečvy až k místní škole, kde bylo zřízeno plnící stanoviště pro cisterny. Naše čerpadlo bylo připraveno v záloze, pro případ poruchy jiného stroje.

    Jelikož bylo místo ,,požáru" vyznačeno za pomocí dýmovnic, rozhodli se dva naši hasiči vyzkoušet si odolnost našich nových dýchacích přístrojů i proti tomuto typu kouře.

    Po ukončení cvičení se všechny jednotky shromáždily u školy, kde proběhlo vyhodnocení cvičení a poté jsme byli pozváni na občerstvení, jenž si pro všechny zúčastněné místní hasiči připravili v nedaleké hospodě.

Cvičení se zúčastnili: JSDH Pržno, JSDH Jablůnka, JSDH Ratiboř, JSDH Hošťálková, JSDH Kateřinice

Fotografie z akce

Vide z jízdy CAS K25 - L101 k místu ,,zásahu" (omlouváme se za zhoršenou kvalitu záznamu)

Video z místa část 1

Video z místa část 2

Video z místa část 3

 

Dálková doprava vody na Hovězí

Dne 7.9. 2013 se naši hasiči zúčastnili cvičení na Hovězí. Tématem tohoto cvičení byla Dálková doprava vody na Ochmelov. Nše jednotka se tohoto cvičení zúčastnila s DA - Mitsubishi Pajero a PS 12. Po příjezdu do hasičské zbrojnice na Hovězí jsme byli seznámeni s parametry cvičení a následně jsme se rozjeli na svá stanoviště. Po ukončení cvičení se hasiči vrátili zpět na hasičskou zbrojnici na Hovězí, kde proběhlo zhodnocení a zakončení celé akce.

Několik parametrů cvičení:

celková délka dálkové dopravy vody:  3300 metrů

nadmořská výška čerpání vody z řeky Bečvy: 400 m.n.m.

nadmořská výška vysílače nad Sivkama: 700 m.n.m.

celkové převýšení: 300 metrů

největší vzdálenost mezi stanovišti: 390 metrů

nejkratší vzdálenost mezi stanovišti: 260 metrů

největší převýšení mezi stanovišti: 42 metrů

počet hadic: 170

množství vody v hadicích: cca 14960 litrů

počet strojů: 1x CAS-32 T-148, 12x PMS-12 (z toho dvě v záloze)

počet stanovišť:10

1.      Hovězí

2.      Vsetín – město

3.      Liptál

4.      Huslenky

5.      Nový Hrozenkov

6.      Janová

7.      Jasenná + Jasénka

8.      Valašská Polanka

9.      Zděchov

10.  Jablůnka

11.  Ústí

Fotografie z akce

 

Slavnostní předání nového zásahového vozidla v Kateřinicích

Dne 10.8. 2013 byl pro hasiče z Kateřinic slavným dnem. Právě dnes jim totiž bylo slavnostně předáno nové zásahové vozidlo na podvozku MAN. Náš sbor byl na toto předávání také pozván. Dorazili jsme tedy i s našimi zásahovými vozy CAS K25 - L101 a DA - Mitsubishi Pajero. Celé akce se zúčastnili hasiči ze všech okolních sborů v našem okresku a také vzácní hosté včetně senátora Jiřího Čunka. Po slavnostním zahájením celé akce přijela nová cisterna v celé parádě. Následně jsme byli všichni seznámeni s celým příběhem a technickými parametry, které se k vozidlu vztahovaly, následně hosté přednesli své proslovy a pan farář pronesl modlitbu a vozidlo bylo pokřtěno šampaňským. Poté jsme si všichni mohli celé vozidlo pořádně prohlédnout a posedět s místními hasiči. 

Kateřinickým hasičům přejeme ať tato nová cisterna dobře a dlouze slouží.

Fotografie z akce 

 

Požár bytu - Námětové cvičení v Jablůnce 3.8. 2013

Na dnešní dopoledne si vyjezdová jednotka připravila námětové cvičení. Tématem cvičení byl požár bytu v bytovém domě v Jablůnce.  Jednalo se o požár bytu v druhém nadzemním podlaží s následnou evakuací jedné osoby, pomocí nastavovacího žebříku.

Na místo události byli vyslány oba naše cisternové speciály CAS K25 - L101 a CAS 32 - T148 včetně DA - Mitsubishi Pajero. Po příjezdu na místo události VZ určil dvě družstva. První družstvo vyběhlo po schodech do druhého patra s hadicí a druhé družstvo mělo za úkol pomocí žebříku vylézt do druhého patra a snést pomocí žebříku evakuovanou osobu. Celý zásah probíhal v dýchací technice. Výstupem cvičení bylo zopakovat si práci s nastavovacím žebříkem, naučit se evakuovat osobu pomocí žebříku, procvičit si komunikaci pomocí vysílaček při zásahu, a po delší době také oživit si zásah v dýchací technice.

Po ukončení cvičení jsme si ještě vyzkoušeli snesení osoby na nosítkách pomocí žebříku a také nouzové slanění po hadici.
Po příjezdu do naší zbrojnice, proběhlo zhodnocení akce s pozitivním závěrem.

Fotografie z akce

Videozáznam ze cvičení

 

Námětové cvičení v Hošťálkové

Dne 18.5. 2013 jsme ve 12:45 vyjeli do obce Hošťálková. kde si pro nás místní hasiči nachystali námětové cvičení. Po příjezdu k hasičské zbrojnici v Hošťálkové jsme byli obeznámeni s popisem cvičení. Ve 13:10 naše jednotka vyjela jako první k místu události s DA - Mitsubishi Pajero, které se přes težko přístupný terén dostalo až k místu, kde cvičení probíhalo. Přivezli jsme sebou ,,žháře", který určený objekt podpálil. Mezitím se níže pod námi seskupily zbylé jednotky. Od cisterny místních hasičů bylo nataženo dopravní vedení do naší stříkačky PS 12, ze které bylo nataženo dopravní vedení a 2C proudy. Zbylé cisterny doplňovaly cisternu místních hasičů. Jednotky prováděly dohled nad hořícím objektem až do úplného shoření, kdy následně provedly dohašení objektu a ochlazení okolí. Po úplném dohašení bylo cvičení ukončeno. Jednotky se po uklezení použitého materiálu odebraly k místnímu zámečku, kde bylo cvičení vyhodnoceno a hasičům bylo podáno občerstvení. Následně se naše jednotka vrátila zpět na základnu.

Cílem cvičení bylo prověřit spolupráci všech zasahujících jednotek a nasimulování co nejpravděpodobnějšího scénáře, který se může kdykoliv odehrát i ve skutečnosti.

Cvičení se účastnily jednotky:  JSDH Jablůnka, JSDH Hošťálková, JSDH Ratiboř, JSDH Kateřinice, JSDH Pržno

Fotografie ze cvičení

 

Školení výjezdové jednotky

Dne 30.3. 2013 jsme absolvovali každoroční cyklické školení celé výjezdové jednotky. Toto školení se konalo na stanici profesionálních hasičů ve Vsetíně. V 8:00 jsme se tedy dostavili na tuto stanici a začla teoretická část našeho školení. Byli jsme seznámeni s používáním a obsluhou nových dýchacích přístrojů, kterými bude vybavena naše jednotka (článek brzy přineseme). V další části školení jsme byli seznámeni s pravidly zásahu při dopravní nehodě. K těmto zásahům sice předurčeni nejsme, ale toto téma jsme si vybrali sami, protože kdykoliv se můžeme s dopravní nehodou setkat cestou k zásahu, od zásahu nebo i při dalších našich činnostech. A jak se říká ,,Je lepší být připraven, než překvapen". Na praktickou část výcviku jsme se přemístili do místního ČSAD, kde se provádí ekologická likvidace vraků a je zde možnost si nějaké auto tzv. ,,rozstříhat". Jelikož nevlastníme žádné speciální hydraulické vyprošťovací zařízení, byla praktická část našeho výcviku zaměřena na použití našeho vybavení (páčidla, variabilní ruční vyprošťovací nástroj a další). Vyzkoušeli jsme si i rozbíjení a řezání skel. Poté nám příslušníci HZS předvedli používání hydraulického vyprošťovacího nářadí. Po praktické části jsme se přesunuli zpět  na stanici HZS, kde jsme pokračovali v teoretické přípravě, byli jsme seznámeni s novým vozem profesionálních hasičů a ptali jsme se na další věci, které nás zajímaly. Po úplném ukončení školení jsme se vrátili zpět na naši základnu.

Fotografie z akce 1

Fotografie z akce 2

 

Ocenění za zásah ve Zlíně

Dne 27. března 2013 byl velitel naší jednotky pozván do Zlína na předávání ocenění za zásah v areálu bývalé firmy SVIT ve Zlíně. Ocenění všem zasahujícím jednotkám předával primátor města Zlín, který také ocenil práci zasahujících hasičů. Každý dostal děkovný list a věcný dar (láhev vína). Projev zde měli například také ředitelka HZS Zlínského kraje, ředitel PČR Zlínského kraje a další, kteří také ocenili práci a obětavost zasahujících hasičů. K vidění bylo také video ze zásahu a fotografie zpracované HZS.

O události jsme informovali zde

 

Návštěva ředitelky HZS Zlínského kraje

Dnes, tj. 14. března 2013, k nám do hasičské zbrojnice zavítala vzácná návštěva. V doprovodu místostarosty obce Jablůnka p. Kochwassera a velitele jednotky p. Janírka, nás navštívila ředitelka HZS Zlínského kraje, pí. Jarmila Čičmancová. Hlavní důvod její návštěvy byl podívat se na naši cisternu CAS 32 – Tatra 148. Naše „tatřička“ totiž není právě v nejlepším technickém stavu (viz. článek zde) a nutně by potřebovala celkovou repasi. Taková celková oprava se pohybuje v řádech statisíců. Obec Jablůnka nemůže ze svého napjatého rozpočtu poskytnout celou částku na opravu Tatry a musí se tedy spolehnout na finanční spoluúčast od Zlínského kraje.

Naše Tatra zasahovala v minulém roce u více jak poloviny našich všech výjezdů, především pak u požárů lesních porostů, kde má svoji nezanedbatelnou roli, protože přiveze 6000litrů vody na hašení a její terénní schopnosti jsou téměř neuvěřitelné. „TATRA NEZNÁ BRATRA“.

 

Pokud v nejbližších letech nepřijde celková repase, může se stát, že tato velkokapacitní cisterna přestane být akceschopná a budeme ji muset „vyřadit“z naší garáže.

Nicméně, tohle je ten nejčernější scénář a byli jsme ubezpečeni, že se paní ředitelka pokusí nějakou částku na opravu Tatry zajistit.

 

Na první sobotu v měsíci březnu uspořádalo okresní sdružení hasičů Vsetín školení preventistů SDH, v prostorách požární stanice HZS Zlínského kraje ve Valašském Meziříčí.

Z našeho sboru se školení účastnil jeden hasič. Tento seminář se každoročně opakuje, kde postupně získáváte odbornou způsobilost, nejprve Preventista III. a později Preventista II.

Z našeho sboru má odbornou způsobilost Preventista II. – Matoušek Jan a odbornou způsobilost Preventista III - Hruška Jiří a nově také Rott Otakar.

 

Tento rok byl program odborné přípravy následující:

  • Statistika požárů za rok 2012
  • Povinnosti obce na úseku PO + zákon o obcích
  • Postup při pálení klestu a zajištění pálení
  • Požárnost a příčiny požáru
  • Konzultace ke zkouškám odborné způsobilosti „ Preventista III a II“

 

Na závěr školení proběhl test, kdy po jeho úspěšném absolvování získáte již zmíněnou odbornou způsobilost Preventista II resp. Preventista III.

 

Dne 23. února proběhlo přeškolení členů vlastnících školení na obsluhu přenosných motorových pil. Vybrané členové vlastnící toto osvědčení byli na stanici HZS Vsetín, kde proběhlo jejich každoroční přeškolení. Součástí přeškolení bylo opakování zásad bezpečnosti práce, teoreitcká ukázka postupů při řezání, údržba pil a podobně.

Fotografie z akce

 

Dne 26. ledna proběhl náš první odborný výcvik v roce 2013. Naše jednotka jela na stanici HZS Valašské klobouky, kde jsme absolvovali polygon pro výcvik při zásahu v silně zakouřeném prostředí. Nejprve nás čekalo seznámení s bezpečnostními pravidly a postupně i s každou z disciplín, které jsme museli následně absolvovat.

 

K čemu vlastně tento polygon slouží a z jakých částí se skládá?

    Jedná se o komplexní technologický systém pro výcvik hasičů v dýchací technice a ochranných oblecích. Prostory výcvikového polygonu sestávají z místností přípravny, fitnes, tepelné zóny, plynového polygonu a řídícího centra. V přípravně se cvičící oblečou do výstroje a nasadí dýchací přístroje. Ve fitnes centru se cvičící na čtyřech posilovacích strojích zahřejí na vyšší tepovou frekvenci. Poté procházejí přes tepelnou zónu, kde tepelné zářiče vyhřejí prostor na 70 – 80 °C. Následně prolézají systémem překážek a klecí simulujících zásahový prostor přes plynotěsnou klapku do části plynového polygonu, který simuluje zásah v zakouřených místnostech. Prostor je zakouřen umělou (divadelní) mlhou pro snížení viditelnosti. Rozmístění překážek ve cvičební místnosti je možno přestavovat a měnit. Polygon je také vybaven ozvučovaním zařízením s možností reprodukce široké škály zvukových kulis. Celý průběh výcviku je monitorován otočnými infrakamerami (i v zakouřeném prostoru) a pozice je kontrolována pomocí nášlapných desek se senzory, je taktéž hlídána tepová frekvence cvičících. Údaje jsou přenášeny na obrazovky do řídícího centra, kde pověřený pracovník nepřetržitě sleduje průběh výcviku.

Celý trenažér se snaží co nejvíce přiblížit prostředí skutečných zásahů např. při požáru v domě. Hasič v plném zásahovém oděvu a s dýchacím přístrojem je ve fyzické zátěži, částečně ovlivněn vyčerpáním, ztíženou orientací v neznámém prostředí, působí na něj rušivé zvuky a musí překonávat překážky. Instruktoři mohou přednastavit dráhu a mohou zadávat různé úkoly k plnění – záchrana osoby, orientace na čas, prostředí nulové viditelnosti apod. Trenažér může sloužit také pro potřeby a výcvik policistů z pořádkových nebo specializovaných útvarů, stejně jako i dalším partnerům ze složek IZS.

Čtyři „mučicí“ stroje před vstupem do polygonu:
- Nekonečný žebřík – žebřík s PC rozhraním pro výcvik stoupání po žebříku na nekonečném řetězu s příčkami, pohyb příček vahou cvičícího, se stejnosměrným brzdným motorem, bezdotykové měření vystoupaných metrů
- Zátěžový chodník – ergonometrický chodník pro zátěžové cvičení nositelů dýchací techniky s možností změny sklonu pásu a rychlosti posuvu, programovatelný
- Cvičební kladivo – cvičící kladivo na lanové kladce, s odečtem zátěže, signalizací správného provedení a počítadlem cviků
- Ergometr „cvičební kolo“ – přístroj na testování snášení zátěže uživatelů dýchacích přístrojů, systém čipových karet, on-line přenosy do centrální jednotky

 

Fotografie z akce

 

 

Členové naší jednotky provedli dne 8.ledna 2013 čištění kanalizace v restauraci ,,U Martinků". Toto čištění bylo provedeno na žádost majitele po předchozí konzultaci se starostou obce. Použili jsme jeden ,,D" proud s nástavcem, tzv. krtkem určeným na čištění kanálů.

 

Fotografie z akce