Výjezdová jednotka

 

    Už od roku 1995  se o požární ochranu v naší obci starají tři stálá výjezdová družstva střídající se po týdenních pohotovostech a jedno družstvo záložní. Celkem se tedy o požární ochranu v naší obci stará 15 hasičů. S těmito hotovostmi začali: Daňa P., Mrlina R., Ovčačík P. ml., Martinek P., Kučera G., Kheil R., Skovajsa J., Dřevojánek E., Lambor J., Hrdlica R., Klásek J., Jašek M., Tichánek H., Mrlina L., Matoušek J., Koňař L..

    Vozidla i ostatní technika, s kterými zasahovali a stále ještě jezdí zasahovat v boji s ohněm a jinými živelnými pohromami, má už svá nejlepší léta za sebou. Jak se ukázalo při povodních v roce 1987, 1997 i v roce 2001, tak i  při mnohých požárech, je stávající technika udržována v provozuschopném stavu. Je to náročná práce zabírající velkou část  volného času hasičů.

    Naše jednotka je zařazena do kategorie JPO II, což znamená, že jsme povinni do 5ti minut od vyhlášení poplachu vyjet k nahlášené události, alespoň ve zmenšeném družstvu 1+3. Členové výjezdové jednotky se účastní pravidelných školení u HZS Zlínského kraje a procvičují své dovednosti účastmi na cvičeních společně s dalšími dobrovolnými jednotkami v okolí.

 

Členové výjezdové jednotky

 

 

Rozdělení směn
Směna A
Velitel družstva Miroslav Zavřel
Velitel Jednotky - Strojník František Minarčík
Strojník Tomáš Bartoň
Hasič Josef Zajíček
Hasič Jiří Sedlák
 
Směna B
Velitel družstva Jaroslav Janírek
Velitel - Strojník Radek Mrlina
Strojník Petr Vilém
Hasič Ondřej Janírek
Hasič Marek Janírek
 
Směna C
Zástupce velitele jednotky Otakar Rott
Strojník Roman Kheil
Strojník Daniel Liška
Hasič Lukáš Machálek
Hasič René Minarčík