2015

Úspěch v 5. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku 2015
    Dne 9.12. 2015 probíhalo vyhlášení 5. ročníku ankety Dobrovolní hasiči roku 2015, v Brněnské Laser Show Hall. Zde byli pozváni zástupci 25ti Jednotek sborů dobrovolných hasičů a 25ti Sborů dobrovolných hasičů, kteří byli odbornou porotou nominováni do finále. Vítěze vybírala veřejnost, která jim po dobu dvou měsíců posílala své hlasy. Naše jednotka byla do soutěže přihlášena a následně do finále nominována se zásahem u požáru se záchranou osob na Vsetíně - Poschlé. V oblasti sever Moravy jsme se umístili s 1115 hlasy na krásném druhém místě a to s rozdílem pouhých 2 hlasů od prvního místa. Od pořadatelů soutěže jsme převzali šek na částku 35.000 Kč a analogovou radiostanici Hytera. Výhra bude použita na vybavení naší výjezdové jednotky. Vyhlášení se zúčastnili tři členové naší jednotky společně se starostou obce.
    Podrobné výsledky si budete moci přečíst na webových stránkách ankety, kde bude také posléze zveřejněn záznam z celého finálového večera, který bude také v lednu odvysílán v České televizi. 
 
 
TÍMTO BYCHOM CHTĚLI PODĚKOVAT VŠEM, KTEŘÍ NÁS PODPOŘILI SVÝMI HLASY!!!
 
 
 
Okrskové cvičení Kateřinice
Dne 25.4. 2015 se naše jednotka zúčastnila okrskového cvičení v Kateřinicích. Na plánovaný sraz u hasičské zbrojnice v Kateřinicích naši hasiči dorazili s DA - Mitsubishi Pajero. Cvičení probíhalo za spoluúčasti psovodů ze Záchrané brigády kynologů ze Zlínského a Moravskoslezského kraje. Po příjezdu všech jednotek byly jednotky obeznámeny s námětem cvičení, kterým byl výbuch plunu v areálu bývalého JZD v Kateřinicích. Jelikož se do cvičení zapojili již zmínění psovodi, byly všechny jednotky nejprve seznámeny s prací záchranářských psů. Následně se všichni zúčastnění přesunuli k fotbalovému hřišti, odkud postupně vyjížděli k místu zásahu. Po příjezdu na místo zásahu a provedení průzkumu byl potvrzen výbuch plynu a byli jsme upozorněni na pohřešování pěti osob. Jednotky okamžitě začaly provádět hasební zásah a záchranné práce. Další hasiči v rojnicích prohledávali okolní terén a hledali další raněné. Z důvodu urychlení záchranných a vyhledávacích prací byli na místo velitelem zásahu přivoláni psovodi, kteří provedli ohledání místa zásahu, kdy psi následně označili místa, kde se nacházejí zraněné osoby, které následně hasiči vyprostili a poskytli jim první pomoc. Všichni hasiči mohli porovnat rozdíl v efektivitě a rychlosti vyhledávání osob v terénu pomocí rojnic a následně i za pomoci záchranářských psů. Poté co byli nalezeni a ošetřeni všichni pohřešovaní byl zásah ukončen a následně bylo provedeno vyhodnocení cvičení. Po tomto se naše jednotka vrátila zpět na svou základnu.