2014

Praktická příprava v Ratiboři
 
    Dne 1.11. 2014 v Ratiboři proběhla praktická příprava okresku č. 10 (SDH Jablůnka, SDH Pržno, SDH Ratiboř, SDH Hošťálková, SDH Kateřinice). Tuto přípravu si pro ostatní sbory připravili místní hasiči. Námětem cvičení byl požár kina, kde byl v tom momentě promítán film pro děti. Naše jednotka vyjela ze základny s CAS K25 - L101. Po příjezdu na místo události byly předběžné informace potvrzeny. Bylo upřesněno, že v areálu kina se má nacházet přibližně 14 dětí, dva dospělí a jedno nemluvně. Zároveň jsme byli informováni o tom, že uvnitř došlo ke zřícení konstrukcí.  Velitel zásahu z jednotky Ratiboř určil našeho velitele velitelem úseku, jež měl na starosti evakuaci osob z budovy kina. Naši hasiči společně s kolegy z Hošťálkové v dýchací technice prohledávali sutiny uvnitř kina a vyváděli osoby ven, kde se o ně starali další hasiči. Další část našich hasičů prováděla nasvícení místa události pomocí osvětlovacího stožáru a zároveň se starala o raněné. Po více jak půl hodině byli všichni zevnitř evakuováni a ošetřeni a zásah byl následně ukončen. Dvě osoby utrpěly zranění neslučitelná s životem (samozřejmě fiktivně). Následně proběhlo předběžné vyhodnocení cvičení, které bylo hodnoceno ze všech stran kladně.
 
 
Dálková doprava vody v Lutonině
 
    Dne 4.10. 2014 se naši hasiči zúčastnili dálkové dopravy vody v Lutonině. Po příjezdu do Jasenné, kde bylo místo srazu proběhla porada velitelů, kdy byly upřesněny informace o průběhu cvičení. Po této poradě se následně jednotky rozjely na svá předem určená stanoviště. Na svých stanovištích jednotky rozvinuly dopravní vedení a následně zapojily stroje. Po úspěšném ukončení cvičení všechny jednotky sbalily všechno použité vybavení a následně se přesunuly ke kulturnímu domu, kde proběhlo závěrečné vyhodnocení celého cvičení. Dopravní vedení bylo nataženo v délce cca 1500 metrů a zúčastnilo se jej 21 jednotek, které byly rozmístěny na 16ti stanovištích.
 
 
Repase nástavby CAS 32 - T148
 
    Dnem D pro hasiče z Jablůnky se stal čtvrtek 28.8. 2014. V tento den totiž byla započata naše vytoužená a dlouho očekávaná rekonstrukce nástavby naší Cisternové automobilové stříkačky 32 - Tatra 148. Tomuto dni však předcházela strastiplná a zejména dlouhá cesta, kterou se nám však podařilo překonat. 
    Celou historii naší Tatry zde teď nebudeme rozepisovat, ale naleznete ji však v článku ,,Trápení naší Tatry", který v září roku 2012 patřil mezi první průlom, kdy následovaly ještě urputnější debaty jak se zástupci HZS Zlínského kraje, tak se zástupci obce Jablůnka. 
    Následovala návštěva ředitelky HZS Zlínského kraje v březnu 2013, se kterou jsme jednali převážně právě o opravě a repasi naší Tatry. 
    V listopadu 2013 došlo k dalšímu důležitému posunu. Naše jednotka totiž obdržela dotaci 169 000,- Kč ze Zlínského kraje. Po konzultaci členů jednotky se starostou obce bylo rozhodnuto, že tato částka bude využita na generální opravu motoru, kabiny a na nalakování kabiny. Vše dopadlo s pozitivním výsledkem a na začátku prosince jsme již jezdili s ,,novým" motorem a opravenou kabinou. 
    Dalším zlomovým okamžikem byla první čtvrtina roku 2014. Tehdy nám byla přiřknuta dotace z HZS Zlínského kraje, která byla určena výslovně na opravu Tatry. Tato částka však nedostačovala na kompletní repasi nástavby. Proto následovalo další kolo jednání se zastupitelstvem obce, které následně rozhodlo, že zbylou a převážnou část ceny repase doplatí obec Jablůnka. Následně jsme spolu se starostou obce sepsali požadavky na provedení repase a bylo vyhlášeno výběrové řízení na firmu, která tuto repasi provede. Z více firem byla následně vybrána firma KOMET Pečky, která nejlépe splňovala zadané požadavky.
    Následoval již rychlý spád událostí. S firmou KOMET byla sepsána a podepsána smlouva a ve čtvrtek 28. srpna 2014 si to již naše tatřička frčela na cca 300 kilometrů dlouhou cestu. I toto naše tatra zvládla a od tohoto dne běží firmě KOMET lhůta 90ti pracovních dní na provedení repase. 
    Všichni se již nemůžeme dočkat, až bude vše hotovo a my budeme moci zasahovat s úplně ,,novou" cisternou. 
 
 
 
Ukázka techniky na Hasičském dni s dětmi v Ratiboři
    
    Dne 9.8. 2014 se naše jednotka zúčastnila s CAS 32 - T148 ukázky techniky na Hasičském dni v Ratiboři. Mimo ukázek hasičské techniky byly k vidění dva historické osobní automobily, výcvik psů se zadržením pachatele, požární útok mladých hasičů z Ratiboře a také ukázka vyprošťování osob z havarovaného vozidla, kterou provedla jednotka HZS Vsetín.
 
 
 
Ukázka techniky v ZŠ a MŠ Jablůnka
 
    Dne 26.6.2014 naše jednotka v rámci preventivně výchovné činnosti provedla ukázku techniky na ZŠ Jablůnka, pro I. i II. stupeň a následně i pro Mateřskou školu v Jablůnce. Kvůli nevhodnému počasí jsme byli nuceni se přesunout do budovy školy. Žáci zde měli možnost vidět a vyzkoušet si dýchací přístroje, zásahový oděv, přilby, vysílačky, tablet a další vybavení hasičů. Na počitači si mohli prohlédnout video o činnostech naší jednotky, ale také si vyzkoušeli dýchací přístroj, který si nasadili na záda a mohli z něj i dýchat a také si vyzkoušeli komunikaci pomocí vysílaček. Celá ukázka byla zakončena tím, že si žáci 9. třídy prakticky vyzkoušeli před budovou školy různé hasicí přístroje.
 
 
 
Praktická příprava
 
    Dne 12.4. 2014 proběhla v Jablůnce praktická příprava okresku č.10 (SDH Jablůnka, SDH Pržno, SDH Ratiboř, SDH Hošťálková, SDH Kateřinice). Hasiči z Jablůnky si pro ostatní sbory v okresku praktickou přípravu na téma nehody při práci v lese s následným požárem od ohniště, kde se pálilo klestí. Po seznámení všech zúčastněných hasičů s tématem cvičení jednotky vyjely na místo události. 
    Po příjezdu prvních jednotek bylo zjištěno, že jeden dělník leží zavalený kusem stromu u ,,lakatoše" a druhý dělník se nachází na tomto stroji v bezvědomí. Zároveň byl zjištěn požár přilehlých mladých stromků. Jednotky okamžitě zahájili poskytování první pomoci raněným a zároveň i hašení požáru. 
    Další jednotky při příjezdu na svá místa zaslechly křik z blízkého lesa a okamžitě se za tímto zvukem vydaly. Zde nalezli hasiči dva raněné mladé muže, kteří zde spadli na kolech a způsobilii si zranění. I těmto byla okamžitě poskytnuta první pomoc.
    Během zásahu bylo zjištěno, že zmizela oznamovatelka, která hasiče při příjezdu na místo navigovala. Následně byla vytvořena rojnice k propátrávání okolí místa události. Po několika minutách byla i tato osoba nalezena a byla ji poskytnuta první pomoc. V prohledávání okolí ještě hasiči nějakou dobu pokračovali, aby se ujistili, že na místě se již skutečně nikdo nenachází a zásah takto mohl být ukončen.
    Po ukončení zásahu se všechny jednotky vrátily zpět do hasičárny v Jablůnce, kde následně proběhlo vyhodnocení celého cvičení, které dopadlo s pozitivním výsledkem. Mezi drobné výtky patřilo nedostatečné vybavení některých jednotek příslušnými ochrannými prostředky a radiostanicemi.
    Po vyhodnocení bylo pro všechny hasiče připraveno drobné občerstvení a následně se všichni zúčastnění vrátili zpět na své základny.
    Tímto bychom chtěli poděkovat všem majitelům pozemků, na kterých se cvičení konalo, jež nám poskytli tyto pozemky pro účely cvičení. A všem zúčastněným jednotkám za účast.
 
Cvičení se zůčastnili: JSDH Jablůnka, JSDH Hošťálková, JSDH Kateřinice, JSDH Pržno, JSDH Ratiboř
 
 
 
Absolvování polygonu ve Valašských Kloboukách
 

    V sobotu 1. března celá výjezdová jednotka absolvovala povinné cvičení na polygonu ve Valašských Kloboukách. Po krátké instruktáži byly dvojce postupně posílány přes, tentokrát pouze tři cvičící zařízení do klecového systému polygonu.

    Letos jsme mohli konečně porovnat rozdíl mezi rovnotlakými a přetlakovými dýchacími přístroji. Největší rozdíl je hlavně v zásobě vzduchu, ve váze celého dýchacího přístroje a také v manipulaci ve stísněném prostoru s nosičem dýchacího přístroje.

    I přes menší komplikace nakonec všichni vyhověli a tedy úspěšně zakončili cvičení, které se konalo pod drobnohledem technika chemické služby HZS Zlínského kraje Martinem Pikou.

 

Fotografie z akce

 

Velitelský den na stanici HZS Vsetín

 

    V pátek 21. února v odpoledních hodinách proběhlo školení velitelů a velitelů družstev na stanici profesionálních hasičů ve  Vsetíně. Z našeho sboru se ho zúčastnili dva velitelé.

    Na stanici nás přivítal ředitel územního oboru Vsetín p. Hub, velitelé stanic p. Stárek a p. Kvasnica, vyšetřovatel požárů p. Loubal, p. Krystyník, specialista pro řízení JPO ze zlínského kraje p. Čech a komisař pro krizové řízení pro ÚO Vsetín p. Černík.

    Na úvod poděkoval ředitel ÚO Vsetín všem členům JSDH za činnost  a obětavou práci v minulém roce a seznámil nás s největšími změnami v tomto roce. Mezi jednou ze změn  je výše státní dotace pro jednotky JPO II.  Částka na akceschopnost jednotky, pohotovost atd. se zvýšila z původních 100 000 Kč na 120 000 Kč.  Poté vyjmenoval jednotky, které obdrží dotace ze zlínského kraje. Mezi pár úspěšných jednotek z hlediska dotací patří i ta naše jednotka. Ta obdrží částku 230 000 Kč na opravu CAS 32 T-148. Toto rozhodnutí není zatím ještě definitivní, ale předpokládá se, že ke změnám už by nemělo dojít.

     Někomu se částka může zdát malá, ale když si uvědomíme, že v roce 2014 zlínský kraj "rozdá" na dotacích částku 7 200 000 Kč a územní obor Vsetín "spolkne" 1 650 000 Kč, tak částka 230 000 Kč pro naši jednotku je 14 % z rozpočtu pro ÚO Vsetín a to už tak malé procento není.

    Dále nás velitelé stanic seznámili s novými druhy a typy školení, které vešly v platnost tento rok.

    Zjednodušeně se dá říct, že vše spěje k samo vzdělávaní přes internet. Vznikl nový portál pro odbornou přípravu jednotek SDH, který naleznete na stránkách: www.hasici-vzdelavani.cz

    Další projekt pro školení se jmenuje e-learning. Zde můžou velitelé a strojníci absolvovat teoretickou část školení z domu a nemusí celý týden sedět na stanici HZS a poslouchat dlouhé monology, jak tomu bylo doposud. Pouze přijedou na víkend na stanici a absolvují pouze praktickou část školení, které bude zakončeno zkouškou.

    Také byla vytvořena jednotná adresa pro zasílání zpráv o zásahu a to zoz.vs@zlk.izscr.cz.  Již nebudeme muset řešit, zda byla u zásahu směna HZS A, B nebo C. Prostě se email pošle na jednotnou adresu a tam si ho velitelé najdou. Také nám byla vysvětlena novinka ohledně psaní zpráv o činnosti.

    Na závěr nás vyšetřovatel požárů seznámil s největšími požáry v ÚO Vsetín za rok 2013. Celkem bylo nahlášeno 162 požárů, při kterých přišli tři lidé o život.