Říjen

45. Dne 30.10. 2012 ve 3:12 se tichou nocí rozezněl zvuk sirén. Byli jsme vysláni s CAS K25 - L101 k požáru hospody do obce Bystřička. Na základně zůstali dva hasiči, pro případ, že by byla povolána i naše CAS 32 - T148. Po příjezdu na místo události, bylo zjištěno, že se jedná o rozsáhlé hoření celodřevěné budovy v pokročilé fázi hoření. Tázali jsme se na KOPIS, zda má vyjet i naše tatra, jelikož bude potřeba velkého množství vody. I přes opakované tázání KOPIS NEVYSLAL naši velkoobjemovou cisternu. Velitel naší výjezdové jednotky rozhodl tedy, že zbylí členové čekající v naší hasičárně vyjedou na místo na pomoc, alespoň s DA - Mitsubishi Pajero. Naši hasiči ihned po příjezdu roztáhli vodní vedení a započali hasební práce. Vzhledem k intenzitě hoření, se požár podařilo lokalizovat přibližně okolo 4:00. Zlikvidován byl požár však až cca v 6:25. Jelikož při hasebních pracech byl nedostatek hasební vody, byla zřízena kyvadlová doprava vody cisternami a dále byla zřízena i dálková doprava vody z přehrady Bystřička. I přes tato opatření, jsme se potýkali s nedostatkem vody. Přibližně v  7:00 naše DA - Mitsubishi Pajero odvezlo část našich hasičů zpět do Jablůnky, jelikož museli jít do práce, ale byli zde nabráni další naši hasiči, kteří prováděli dohašovací práce. Naše jednotka se vrátila zpět na základnu přibližně okolo 9:00.

Na místě zasahovaly jednotky: HZS Valašské Meziříčí, SDH Jablůnka, SDH Bystřička, SDH Valašská Bystřice, SDH Hošťálková

Fotografie ze zásahu

Video jízdy CAS K25 - L101 k zásahu

 

44. Dne 20.10. 2012 v 18:36 se Jablůnkou rozezněl zvuk sirén. Podle informací z KOPIS Zlín se mělo jednat o plameny a kouř u lesa mezi Jablůnkou a Bystřičkou. Ze základny na místo dle příkazu KOPIS vyjela CAS K25 - L101. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o nenahlášené kontrolované pálení. Majitel byl poučen o bezpečenostních zásadách při pálení a o tom, že se toto musí hlásit a poté se jednotka vrátila zpět na základnu.

Na místě zasahovaly jednotky: SDH Jablůnka, HZS Vsetín (tato jednotka byla odvolána cestou k místu události) 

Video jízdy CAS K25 - L101 k zásahu

 

43. Dne 16.10. 2012 v 11:25 byl naší jednotce vyhlášen požární poplach. Byli jsme vysláni s CAS K25 - L101 k požáru střechy bývalé pekárny DELTA ve Vsetíně - Jasenicích.  Následně vyjela i CAS 32 - T148. Již při jízdě k místu zásahu byl vidět sloup hustého kouře. Po příjezdu na místo bylo zjištěno rozsáhlé hoření střechy. VZ nechal vyhlásit II. stupeň poplachu a nechal si na místo povolat další posilové cisterny. Část našich hasičů začala provádět hasební práce v dýchací technice a zbytek prováděl kyvadlovou dopravu vody, pomocí obou našich cisteren. Voda byla nabírána na stanici HZS Vsetín. Naši hasiči dále prováděli rozebírání střešní konstrukce pomocí motorové pily a seker. Několik našich hasičů také řídilo dopravu na příjezdové komunikaci, jelikož zde bylo nataženo hadicové vedení z hydrantu, které chránily přejezdové můstky, na které bylo nutno řidiče navádět. Jelikož po celou dobu zásahu pršelo, přivezlo DA - Mitsubishi Pajero přibližně v 15 hodin náhradní oblečení a také jídlo a pití pro naše zasahující hasiče. Naše DA - Mitsubishi Pajero bylo dále využito velitelem zásahu a odvezlo cca 20 kusů dýchací techniky na stanici HZS Vsetín. Naše jednotka se vrátila zpět na svou základnu cca v 18 hodin. 

Na místě zasahovaly jednotky: HZS Vsetín, SDH Jablůnka, SDH Vsetín - Město, SDH Valašská Polanka, HZS Valašské Meziříčí, SDH Halenkov, SDH Karolinka, HZS Uherské Hradiště

Fotografie ze zásahu

Video jízdy CAS K25 - L101 k zásahu

Video jízdy CAS 32 - T148 k zásahu

Video jízdy CAS 32 - T148 od stanice HZS Vsetín k požářišti při kyvadlové dopravě vody

Poděkování od firmy SERVIS CLIMAX a.s., které nám dorazilo na e-mail

   

 

42. Dne 13.10. 2012 se v 11:13 obcí Jablůnka rozezněl zvuk sirén. Dle informací z KOPIS Zlín byl nahlášen černý kouř ze střechy budovy v areálu firmy KOTRLA na Vsetíně. Ze základny vyjela za tři minuty od vyhlášení poplachu CAS K25 - L101. Cestou k zásahu jsme byli odvoláni, jelikož bylo zjištěno, že se jedná o planý poplach - nenahlášené pálení.

Video z jízdy k zásahu z kamery v CAS K25 - L101

 

41. Dne 12.10. 2012 ve 13:00 byl naší jednotce vyhlášen poplach. Byli jsme vysláni s CAS K25 - L101 k požáru lakovny ve Vsetíně - Bobrkách. Dne informací, které nám poskytlo KOPIS Zlín se uvnitř měly nacházet tlakové láshve se stlačenými plyny. Po příjezdu na místo již Vsetínští hasiči prováděli hašení uvnitř budovy. Naši hasiči tedy po příjezdu začali dodávat vodu do automobilového žebříku HZS Vsetín, který prováděl ochlazování střechy haly. Poté co došlo ke zranění jednoho zasahujícího hasiče, byla naše jednotka povolána, aby pokračovali v dýchací technice v hasebních pracech v budově. Po likvidaci požáru byl zásah ukončen a naše jednotka byla odeslána zpět na svou základnu.

Naštěstí se celá tato akce obešla bez zranění zasahujících hasičů a beze škod na majetku. Jednalo se totiž o taktické prověřovací cvičení, které připravil HZS Zlínského kraje.

Cvičení se účastnili: HZS Vsetín, SDH Vsetín - Město, SDH Jablůnka

Fotografie ze cvičení

Video z jízdy k události z kamery v CAS K25 - L101

 

40. Dne 11.10. 2012 v 7:54 vyslalo KOPIS Zlín naši jednotku s CAS K25 - L101 k požáru pily do obce Ratiboř. Dle informací měly hořet piliny ve skladě. Na místo tedy vyrazila naše jednotka s CAS K25 - L101 a po příjezdu na místo události zjistili, že se nejedná o požár pilin, nýbrž o požár kotelny. V kotelně došlo, zřejmě od litinového kotle, k požáru uskladněného dřeva a izolace vodovodního potrubí v blízkosti kotle. Z důvodu silného zakouření naše jednotka zasahovala v dýchací technice.  Po likvidaci požáru byl celý objekt odvětrán pomocí přetlakové ventilace. Následně byla naše jednotka odeslána zpět na svou základnu.

Na místě zasahovaly jednotky: HZS Vsetín, SDH Ratiboř, SDH Hošťálková, SDH Jablůnka

Fotografie ze zásahu

Video z jízdy k zásahu z kamery v CAS K25 - L101

 

39. Dne 3.10. 2012 nám byl v 00:12 vyhlášen požární poplach. Dle informací z KOPIS Zlín se mělo jednat o požár půdy rodinného domu ve Lhotě u Vsetína, ke kterému jsme byli vysláni s technikou CAS K25 - L101. Již cestou se naši hasiči ustrojovali do dýchacích přístrojů, které následně u zásahu také využili. Po příjezdu na místo jsme byli velitelem zásahu určeni k rozebírání hliníkové střechy, aby jsme mohli dohašovat skrytá ohniska. Pomocí bourací sekery se nám podařilo část hliníkové střechy strhnout a následně jsme pomocí motorové pily museli rozřezat podbití. Následně jsme trámy a izolaci důkladně prolili vodou. Po likvidaci požáru jsme byli velitelem zásahu odesláni zpět na svou základnu.

Na místě zasahovaly jednotky: HZS Vsetín, SDH Vsetín, SDH Lhota u Vsetína, SDH Jablůnka

Fotografie ze zásahu

Video z jízdy CAS K25 - L101 k zásahu