Červenec

28. Dne 7.7. 2012 v 15:59 byla naše jednotka vyslána k požáru lesa do Kateřinic. Ze základny na místo okamžitě vyjela CAS K25 - L101 následována DA - Mitsubishi Pajero a po odstranění technické závady i CAS 32 - T148. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že v několika místech došlo ke znovurozhoření kořenového systému. Byl natažen jeden proud C a jeden proud D. Zbytek hasičů chodil a pomocí ženijního náčiní prováděli ,,rozbíjení" doutnajících pařezů. Proud C byl později stažen a místo něj natažen druhý D proud. Po příjezdu CAS 32 - T148 na místo, byly oba D proudy staženy a požářiště bylo proléváno dělem z CAS 32. Cisterny se jezdily plnit k místní hasičské zbrojnici. Po cca třech a půl hodinách, jsme se vrátili zpět na základnu. 

Na místě zasahovaly jednotky: SDH Jablůnka, SDH Ratiboř, HZS Vsetín

Fotografie ze zásahu 

Video z jízdy k zásahu

 

27. Dne 6.7. 2012 ve 21:01 byl naší jednotce vyhlášen požární poplach. Dle informací, které podalo KOPIS Zlín se mělo jednat o požár lesního, polního porostu v obci Hošťálková, který se dále šířil směrem ke Kateřinicím. Z naší základny následně vyjely CAS 32 - T148, CAS K25 - L101 i DA - Mitsubishi Pajero. Vzhledem k rozsahu a umístění požáru, byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu. Po příjezdu na místo byl zjištěn požár lesa o rozloze cca 50x150 metrů a okamžitě byly započaty hasební práce pomocí několika útočných proudů vedených od CAS K25 - L101 a od CAS 32 - T148. CAS K25 - L101 si také jezdila doplňovat vodu do místní vesnice. Při jízdě ve velmi nepřístupném terénu došlo k mírnému poškození CAS K25 - L101. Návrat CAS K25 - L101 zpět na základnu, byl cca v jednu hodinu ráno a CAS 32 - T148 se vrátila cca ve dvě hodiny ráno.

Na místě zasahovaly jednotky: HZS Vsetín, HZS Zlín, SDH Hošťálková, SDH Jablůnka, SDH Ratiboř, SDH Kateřinice, SDH Držková, SDH Kašava, na místo také dorazil velící důstojník směny

Video z jízdy k zásahu

Video z místa zásahu

 

26. Dne 2.7. 2012 ve 23:54 se tichou nocí v naší obci rozezněl zvuk sirén. Naší jednotce byl nahlášen požár výškové budovy ve Valašském Meziříčí. Dle informací byl cítit kouř jdoucí z okna z bytu v části Krásno nad Bečvou. Na místo vyjely ze základny obě naše cisterny, které byly cestou k zásahu odvolány zpět na základnu a zásah byl přehodnocen na planý poplach.

Video z jízdy k události