Listopad

52. Dne 30. 11. 2012 KOPIS Zlín v 7:04 vyslal naši CAS K25 - L101 k požáru lesního, travního porostu na Vsetíně - Horní Jasence. Toto vozidlo následně i vyrazilo ze základny k nahlášené události se zmenšeným družstvem. Cestou k zásahu KOPIS Zlín v 7:19 vyslal k této události pomocí poplachových sms i naši CAS 32 - T148. Ta následně také vyrazila k této události. CAS K25 byla k místu události naváděna vozem PČR a nakonec dorazila přímo až k místu u dálosti, kde nám již zasahující jednotka HZS Vsetín oznámila, že se jedná o nenahlášené pálení. CAS 32 - T148 byla tedy odvolána zpět na základnu ještě cestou k zásahu a CAS K25 se také vrátila.

Na místě zasahovaly jednotky HZS Vsetín, SDH Jablůnka

Video z jízdy CAS K25 - L101 k místu zásahu

Video dění v kabině CAS K25 - L101 cestou k zásahu

 

51. Dne 28. 11. 2012 v 15:02 KOPIS Zlín vyhlásil naší jednotce požární poplach. Byli jsme s CAS K25 - L101 a CAS 32 - T148 vysláni k požáru lesního porostu na rozhraní Podlesí, Brňova a Bystřičky, který měl být o rozloze cca 100 m2. Vzhledem k nedostatku strojníků vyjela k události naše CAS 32 - T148 následována DA - Mistubishi Pajero. Po příjezdu na místo události jsme zasahujícím jednotkám pomohli roztáhnout útočná vedení a poté jsme se účastnili hasebních prací. Po cca 40ti minutách byl požár zlikvidován a my jsme byli velitelem zásahu odesláni zpět na svou základnu.

Na místě zasahovaly jednotky: HZS Valašské Meziříčí, SDH Poličná, SDH Jablůnka

Fotografie ze zásahu

 

50. Dne 22. 11. 2012 byl vyhlášen ve 12:58 naší jednotce požární poplach. Byli jsme vysláni k požáru izolace na půdě výrobní haly v Podlesí. Jednotka, dle příkazu z KOPIS Zlín vyjela na místo události s CAS K25 - L101. Cestou k zásahu jsme však byli odvoláni. Zřejmě se jednalo o požár menšího rozsahu, který mezitím již jednotka HZS zvládla sama. 

Na místě zasahovaly jednotky: HZS Valašské Meziříčí, SDH Poličná, SDH Jablůnka

 

49. Dne 17. 11. 2012 nám byl v 17:19 vyhlášen pomocí sirény a poplachových sms požární poplach. Byli jsme s CAS 32 - T148 vysláni k požáru lesního porostu ve Vsetíně - Horní Jasence. Na místo ze základny okamžitě vyjela CAS 32 - T148 s DA - Mitsubishi Pajero. Oba automobily jely směrem k Horní Jasence, kde první dorazilo DA - Mitsubishi Pajero a vysílačkou informovalo KOPIS Zlín s žádostí o podrobnosti. KOPIS Zlín nám oznámil, že se máme přesunout do místní části Luh. Pajero dorazilo do Luhu, kde jej už čekala Tatra. Odtud opět vyrazilo Pajero jako první, aby potvrdilo, zda se jedná o skutečný požár nebo o planý poplach. Po cca 2 km jsme dohnali hasiče z jednotky SDH Vsetín - Město, kteří měli problém s velmi těžkým terénem. Proto jsme pokračovali dále, kde jsme potkali lesní speciál vsetínských profesionálních hasičů, jehož posádka nám oznámila, že se jedná o nenahlášené pálení. Ještě dále se nacházela prvovýjezdová Tatra Terrno vsetínských profesionálů, ke které jsme již dále nepokračovali a vrátili se zpět na základnu. Návrat na základnu byl cca hodinu po našem výjezdu ze základny. 

Na místě zasahovaly jednotky: HZS Vsetín, SDH Vsetín - Město, SDH Jablůnka

 

48. Dne 10.11. 2012 bylo starostovi naší obce oznámeno, že ve směru na Bobrky na místě, kde se přes den bylo páleno klestí se nachází dohořívající ohniska. Vzhledem k tomu, že byl silný vítr, docházelo k rozfoukávání těchto ohnisek a roznášení žhavých uhlíků dále po kopci. Starosta naší obce toto tedy telefonicky oznámil na KOPIS Zlín. Událost byla vyhodnocena jako Technická pomoc - Odstranění nebezpečných stavů a v 19:56 nám byl vyhlášen poplach. Ze základny na místo vyjela CAS 32 - T148 následována DA - Mitsubishi Pajero. Po příjezdu na místo události byla tato situace potvrzena a okamžitě jsme roztáhli dva ,,D" proudy s vodou. Začali jsme prolévat hořící ohniska, ale vzhledem k rozsáhlosti místa a k tomu, že jsme neměli takový počet hadic ,,D" muselo se s CAS 32 - T148 několikrát popojíždět, aby jsme dosáhli a zahasili opavdu všechna ohniska hoření. Po jejich důkladném prolití, při kterém jsme spotřebovali cca 4000 litrů vody, jsme se vrátili zpět na základnu.

Video z jízdy CAS 32 - T148 k místu zásahu

 

47. Dne 3.11. 2012 se naše jednotka vrátila ze školení první pomoci ze Vsetína a naši členové si všimli ohně v lese ,,U hrušky" nad Základní školou v Jablůnce. Na místo tedy vyjelo DA - Mitsubishi Pajero na průzkum. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že na místě hoří několik ohnišť, která zůstala nezaopatřena po pálení klestu. Pajero tedy vyrazilo zpět na základnu, kde posádka podala veliteli hlášení a následně bylo rozhodnuto, že se celá situace nahlásí na KOPIS Zlín. Po domluvě s KOPIS bylo rozhodnuto, že na místo vyjede naše CAS 32 - T148 posílena o DA - Mitsubishi Pajero. V 17:47 byl tedy naší jednotce vyhlášen poplach. U CAS 32 došlo k technickým problémům, které se naštěstí podařilo vyřešit a mohly oba automobily vyjet k místu události. Po příjezdu na místo hasiči natáhli útočné vedení a prolili celé požářiště cca 3000 litry vody. Po cca hodině se oba vozy vrátily zpět na základnu. 

Fotografie ze zásahu

Video z jízdy CAS 32 - T148 k místu události

 

46. Dne 2.11. 2012 v 15:15 byl naší jednotce vyhlášen požární poplach. KOPIS Zlín vyslal naši CAS 32 - T148 k požáru nízké budovy na Vsetíně - Rybníkách. Dle informací měly šlehat plameny z okna z 2. patra. Jelikož se celá naše jednotka nacházela s CAS K25 - L101 na školení první pomoci u Českého červeného kříže na Vsetíně (info přidáme později) , vyjelo družstvo mající službu odtud. Po příjezdu na místo se potvrdily informace, které poskytl KOPIS Zlín. Velitel zásahu přikázal, aby dva naši hasiči, vybaveni dýchací technikou provedli průzkum bytů v patře nad místem požáru. Naši hasiči zde při průzkumu v jednom ze tří bytů našli dvě osoby a psa. Těmto lidem byla vysvětlena nastálá situace a společně i se psem byli vyvedeni ven. Další naši hasiči mezitím natáhli vodní vedení k automobilovému žebříku profesionálních hasičů a prováděli jeho zásobování vodou. Přibližně po hodině se naše jednotka vrátila zpět na školení. 

Na místě zasahovaly jednotky: HZS Vsetín, SDH Jablůnka, SDH Vsetín - město, SDH Valašská Polanka

Fotografie ze zásahu

Video z jízdy CAS K25 - L101 k zásahu