Kvalifikace MINIMUM III.:


- Je základní, vstupní kvalifikační stupeň, který je předepsaný pro začínající vedoucí starší 18 let a pomocníky vedoucích kolektivů a družstev ve věku od 15 do 18 let - instruktory. Tuto kvalifikaci lze získat absolvováním vzdělávacího kurzu (školení) a složením zkoušky nebo absolvováním Letní školy instruktorů (členové SH ČMS ve věku 15 - 18 let) na základě započetí práce s kolektivem nebo družstvem mladých hasičů nejdéle však rok od jejího počátku.
 

 

 

Kvalifikace MINIMUM III.

Rott Otakar

 

 

 

Kvalifikace HASIČ I. – III. stupně:

-       Získání odznaku Hasič I. – III. stupně je vyvrcholením odborné přípravy členů SDH, kteří se zaměřují na represivní činnost.

-       Odznak odbornosti má tři stupně, přičemž I. stupeň je nejvyšší.

-       Zkoušky pro získání odbornosti I. stupně organizuje ústředí SH ČMS a to ve školských zařízeních SH ČMS, a nebo na jiném určeném místě, zkoušky pro získání odbornosti II. stupně organizuje a provádí Krajské sdružení hasičů (dále jen KSH) a III. stupně organizuje a provádí Okresní sdružení hasičů (dále jen OSH). Případně mohou na organizaci a provádění zkoušek spolupracovat všechny výše uvedené

organizační jednotky a zkoušky na všech stupních můžou organizovat a provádět též Ústřední hasičské školy (ÚHŠ). K tomu účelu se na všech stupních zřizují zkušební komise.

 

 

Kvalifikace HASIČ III. stupně

Daňa Pavel

Kučera Gustav

 

Kvalifikace HASIČ II. stupně

Daňa Pavel

 

Kvalifikace HASIČ I. stupně

Daňa Pavel

 

Kvalifikace PREVENTISTA I. – III. stupně:

-          Jedná se o kvalifikaci členů SDH, kteří vykonávají funkci Preventista

-          Tito lidé bývají každoročně přezkušováni odbornou komisí, většinou na stanici HZS

 

Kvalifikace Preventista I. stupně

Daňa Pavel

 

Kvalifikace Preventista II. stupně

Matoušek Jan

 

Kvalifikace Preventista III. stupně

Hruška Jiří

Matoušek Jan

Rott Otakar

 

Kvalifikace Rozhodčí instruktor v PS:

-          Tato kvalifikace bývá většinou určena pro vedoucí mládeže starší 18ti let

 

Kvalifikace Rozhodčí instruktor v PS

Görna Kateřina

Hruška Jiří

Klásek Jiří

Rott Otakar

Šimurdová Hana

Žárský Karel