Titul Zasloužilý hasič:

-          Uděluje se jen členům - hasičům, kteří svou celoživotní prací přispěli k rozvoji

            dobrovolného hasičstva

-          Uděluje se zpravidla po 5 letech po udělení medaile ZMZ při dodržení délky 35 let

            členství a dovršení 60 let věku

-          Na návrh SDH (okrsku, KSH) po vyjádření OSH – MSH uděluje titul výkonný výbor

            SH ČMS

-          Při předání titulu je člen zapsán do Pamětní knihy ZH

-          Výrazem titulu je medaile a diplom

-          Titul se neuděluje opětovně

-          Lze jej udělit in memoriam.

 

Titul zasloužilý hasič

Daňa Pavel