Odznak sv. Floriána:

-          Uděluje se členům-hasičům a to nejdříve za 5 let po udělení medaile Za zásluhy k

            ocenění jejich další aktivní práce ve prospěch dobrovolného hasičstva

-          Na návrh SDH (okrsku, KSH) jej uděluje výkonný výbor OSH - MSH

-          Odznak se neuděluje opětovně.

 

Odznak sv. Floriána

Daňa Jan

Dřevojánek Emil

Koňařová Jindřiška

Kozáková Jitka

Masaříková Marie

Mrlinová Marta

Skovajsa Josef