Medaile Za mimořádné zásluhy:

-          Uděluje se členům - hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se

            mimořádně zasloužili o rozvoj dobrovolného hasičstva, a to nejdříve za 5 let po 

            udělení odznaku sv. Floriána

-          Uděluje se i jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, 

            kteří významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS

-          Na návrh SDH (okrsku, KSH) po vyjádření OSH - MSH ji uděluje výkonný výbor

            SH ČMS

-          Medaile se neuděluje opětovně

-          Lze ji udělit in memoriam.

 

Medaile Za mimořádné zásluhy

Daňa Pavel