Medaile Za příkladnou práci:

-          Uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS nejméně po

            10 letech nepřetržité aktivní práce

-          Uděluje se jiným právním subjektům a cizím státní příslušníkům, kteří významnou

            měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS

-          Na návrh SDH (okrsku, KSH) ji uděluje výkonný výbor OSH - MSH

-          Medaile se neuděluje opětovně

-          Lze ji udělit in memoriam

 

 

 

Medaile za příkladnou práci

 

Daňa Jan

Dřevojánek Emil

Hruška Jiří

Hruštinec Petr

Janírek Jaroslav

Janírková Lenka

Kheil Roman

Koňařová Jindřiška

Kotiš Alexandr

Kučera Gustav

Kučerka René

Lambor Jaromír

Martinek Petr

Matoušek Jan

Matoušková Ladislava

Mrlinová Marta

Ondruška Arnošt

Podešva Jan

Rott Otakar

Skovajsa Josef

Skovajsová Věra

Skýva Petr

Toráč Jiří

Václavík Jaroslav