Medaile Za zásluhy:

-          Uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se výrazně

            zasloužili o rozvoj dobrovolného hasičstva, a to nejdříve za 5 let po udělení medaile

            Za příkladnou práci

-          Uděluje se i jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří

            významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS

-          Na návrh SDH (okrsku, KSH) ji uděluje výkonný výbor OSH - MSH

-          Medaile se neuděluje opětovně

-          Lze ji udělit in memoriam.

 

Medaile za zásluhy

Daňa Jan

Daňa Pavel

Dřevojánek Emil

Hruška Jiří

Kheil Roman

Koňařová Jindřiška

Kotiš Alexandr

Martinek Petr

Mrlinová Marta

Ondruška Arnošt

Podešva Jan

Rott Otakar

Skovajsa Josef

Václavík Jaroslav