Medaile Za zásluhy:

-          Uděluje se členům-hasičům a organizačním jednotkám SH ČMS, kteří se výrazně

            zasloužili o rozvoj dobrovolného hasičstva, a to nejdříve za 5 let po udělení medaile

            Za příkladnou práci

-          Uděluje se i jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, kteří

            významnou měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS

-          Na návrh SDH (okrsku, KSH) ji uděluje výkonný výbor OSH - MSH

-          Medaile se neuděluje opětovně

-          Lze ji udělit in memoriam.

 

Medaile za zásluhy

Daňa Jan

Daňa Pavel

Dřevojánek Emil

Kheil Roman

Koňařová Jindřiška

Kotiš Alexandr

Mrlinová Marta

Ondruška Arnošt

Podešva Jan

Skovajsa Josef

Václavík Jaroslav