Řád sv. Floriána:

-          Výběrové vyznamenání, které se uděluje členům-hasičům a organizačním 

            jednotkám SH ČMS za mimořádné výsledky v činnosti a to nejdříve za 5 let

            po udělení medaile Za mimořádné zásluhy

-          Uděluje se jiným právním subjektům a cizím státním příslušníkům, 

            kteří výnamnou měrou přispívají k rozvoji činnosti SH ČMS

-          Na návrh SDH (okrsku, KSH) po vyjádření OSH – MSH jej uděluje výkonný výbor

            SH ČMS

-          Řád se neuděluje opětovně

-          Lze jej udělit in memoriam

 

Řád sv. Floriána

Daňa Pavel