STATUT ČESTNÝCH VYZNAMENÁNÍ, TITULŮ A KVALIFIKACÍ SH ČMS

I.

Řádní členové Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v souladu se Stanovami sdružení, zákonnými předpisy a potřebami občanů, obcí i celé společnosti vyvíjejí aktivní činnost zaměřenou na ochranu životů, zdraví a majetku před požáry, jejich následky a před jinými nehodami. Při plnění tohoto svého poslání nasazují vlastní zdraví i život, obětují mnoho ze svého soukromí ve prospěch všech. Za to si zaslouží uznání společnosti, ale také ocenění sdružení.

II.

Sdružení hasičů, Čech, Moravy a Slezska uděluje následující uznání, vyznamenání, tituly a kvalifikace:

a) Čestné uznání Sboru dobrovolných hasičů, okrsku, OSH – MSH, KSH a SH ČMS

b) Medaile

- Za příkladnou práci

- Za zásluhy

- Medaile sv. Floriána

- Za mimořádné zásluhy

- Za věrnost

- Za zásluhy o výchovu

- Za záchranu života

- Za odvahu a statečnost

- Za mezinárodní spolupráci

- Pamětní medaile

 

c) Řády

- řád sv. Floriána

- záslužný řád českého hasičstva

 

d) Tituly

- Zasloužilý hasič

- Čestný funkcionář (starosta, velitel …SDH, okrsku, OSH, KSH, SH ČMS)

- Čestný člen SH ČMS

e) Stuha k Historickému praporu SDH

f) Čestný prapor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

g) Stuha k Čestnému praporu SH ČMS

 

 

e) Kvalifikace

- Minimum III. 

- Hasič I. - III. stupně

- Preventista I. - III. stupně

- Rozhodčí instruktor v PS

 

 

Vysvětlivky zkratek:

·      OSH - okresní sdružení hasičů,

·      KSH - krajské sdružení hasičů,

·      SH ČMS - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska,

·      VV SH ČMS - výkonný výbor SH ČMS (tzv. ústředí).

 

Omlouváme se těm, na které jsme zapomněli.