Listopad

22. Dne 18.11. 2014 byl naší jednotce v 16:37 vyhlášen požární poplach. Dle prvotních informací z KOPIS Zlín se mělo jednat o požáru vozu v dílně ve Valašském Meziříčí - Krásnu nad Bečvou. Ze základny na místo vyrazila CAS K25 - L101 i DA - Mitsubishi Pajero. Po příjezdu na místo události bylo upřesněno, že se jedná o požár budovy o půdorysu cca 15 x 18 metrů. Naše jednotka okamžitě provedla natažení dvou útočných proudů a hasiči vybaveni dýchacími přístroji prováděli hasební práce. Na místě byl postupně vyhlášen III. stupeň požárního poplachu. Následně velitel naší jednotky vyslal DA - Mitsubishi zpět do Jablůnky pro naložení dalších dýchacích přístrojů a dovoz ostatních hasičů, kteří zde čekali. Během hašení část našich hasičů vynášela z budovy acetylenové a propan - butanové láhve a dokonce vynesli i jednu akumulační nádobu a další předměty, které zatím nebyly zasaženy požárem. Další naši hasiči prováděli rozebírání střechy budovy z boční strany a zároveň i hašení. Třetí skupina našich hasičů se starala o výměnu lahví v dýchací technice, které nám zapůjčilo HZS a poslední skupina zajišťovala pravidelné dodávky vody do naší cisterny. Spotřeba dýchací techniky u tohoto zásahu byla extrémní, kdy někteří naši hasiči během zásahu měnili láhve v dýchacích přístrojích i desetkrát. Během zásahu docházelo uvnitř objektu k výbuchům tlakových lahví se stlačenými plyny, kdy některé létaly až do výšky 20ti metrů a dopadaly doslova o chlup vedle cisteren jednotky HZS. Kolem 22 hodiny se část našich hasičů vrátila pomocí DA - Mitsubishi zpět na základnu, kde proběhlo jejich vystřídání. Na místě naši hasiči dále pokračovali v rozebírání konstrukcí a dohašování skrytých ohnisek. Zásah byl pro naši jednotku ukončen přibližně ve 3:00 ráno, kdy jsme byli odesláni zpět na svou základnu.
  
Na místě zasahovalo více jak 20 jednotek dobrovolných, profesionálních i podnikových hasičů
 
 
21. Dne 7.11. 2014 se v 5:40 obcí Jablůnka rozezněl zvuk sirén a houkajících požárních vozů. Naší jednotce byl nahlášen požár pneumatiky nákladního vozu mezi Jablůnkou a Bystřičkou. Ze základny na místo do 5ti minut vyjela CAS K25 - L101. Naše jednotka dorazila k místu události jako první. Po provedném průzkumu bylo zjištěno, že došlo k požáru pneumatiky přívěsu za těžkotonážním jeřábem. Naši hasiči okamžitě zahájili hašení pomocí jednoho vysokotlakého proudu a jednoho ,,C" proudu. Hasební zásah byl veden v dýchací technice. V době příjezdu profesionálních jednotek ze Vsetína a Valašského Meziříčí byl požár již lokalizován. Jednotka HZS Vsetín přidala další vysokotlaký proud a požár byl brzy zlikvidován. Následně byly naše útočné proudy staženy a na konečné dohašení bylo ponecháno pouze vysokotlaké vedení Vsetínských profesionálů. Po celkové likvidaci požáru se profesionální hasiči vrátili na své stanice a na místě byla ponechána pouze naše jednotka. Ta pomáhala přeložit požárem poškozený přívěs, aby mohl být odstaven mimo silnici. Následně byl zásah i pro naši jednotku ukončen.
 
Na místě zasahovaly jednotky: JSDH Jablůnka, HZS Vsetín, HZS Valašské Meziříčí