Květen

9. Dne 27.5. 2014 byl naší jednotce v 15:39 vyhlášen poplach. Naše jednotka byla na žádost starosty obce Jablůnka vyslána k čerpání vody mezi Jablůnkou a Bystřičkou. Jednotka vyjela k události s CAS K25 - L101. Po příjezdu bylo zjištěno, že došlo kvůli nečistotám a silnému dešti k již tradičnímu ucpání kanálu v tomto místě. Toto způsobovalo, že se voda nashromáždila v kanálu vedle hlavní silnice a následně přes tuto silnici tekla a vytvářela nebezpečné laguny. Hasiči okamžitě nasadili kalové čerpadlo a odčerpávali vodu ze zatopeného kanálu. Ze základny bylo na místo ještě dodatečně povoláno DA - Mitsubishi Pajero s plovoucím čerpadlem, aby byla voda odčerpána co nejrychleji. Po odčerpání vody z kanálu a jeho pročištění se naše jednotka vrátila zpět na základnu a hlavní tah mezi Vsetínem a Valašským Meziříčím byl opět uvolněn.
 
 
8. Dne 26.5. 2014 byl naší jednotce v 15:32 vyhlášen poplach. Naše jednotka byla na žádost starosty obce Jablůnka vyslána k odstaňování vody a naplavenin v Jablůnce po silné lokální bouřce. Naše jednotka u této události zasahovala se všemi třemi výjezdovými vozy. Jako první jsme vyjeli k horní škole, kde byla cesta znečištěna naplaveným kamením a listím. Zde se nejdnalo o příliš velký rozsah a proto jsme zde likvidační práce brzy ukončili. Horší situace byla v místní části Kolonie. Zde došlo ke splavení vody a zeminy z pole pod bývalou zbrojovkou, kdy došlo k zaplavení větší části Kolonie. Na místě jsme prováděli odstraňování nánosů bahna a čištění komunikací a kanálů. Zde nám bylo velmi nápomocno ZD Ratiboř, které se svou technikou očistilo velkou část vozovky a také nesmíme zapomenout na obecní ,,bagřík" který se na úklidu také velkou měrou podílel. 
Na místě jsme zasahovali až do cca 21:00. Následně zasahujícím hasičů starosta obce Jablůnka zajistil teplé večeře v místní restauraci.
 
 
7. Dne 20.5. 2014 byl naší jednotce v 19:30 vyhlášen na žádost starosty obce vyhlášen požární poplach. Podle zjištěných informací se jednalo o 
Technickou pomoc - Dohašování ohnisek po pálení. Jednotka vyjela ze základny s CAS 32 - T148. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno cca 7 rozhořívajících se ohnisek. Jednotka provedla prolití pomocí dvou proudů ,,D" a následně se vrátila zpět na svou základnu.
 
Na místě zasahovala jednotka JSDH Jablůnka
 
Dne 3.5. 2014 v odpoledních hodinách byla členům výjezdové jednotky oznámena informace o tom, že v Jablůnce - Kolonii zůstal zachouchnutý byt, kdy měla majitelka klíče v zámku zevnitř. Na místo tedy vyjela naše jednotka bez vyhlášení poplachu. Průzkumem byla tato situace potvrzena, kdy bylo rozhodnuto, že do bytu se pokusíme dostat cestou nejmenšího odporu a to pomocí okna. K oknu byl přistaven nastavovací žebřík a pomocí šroubováků a klíčů se podařilo okno během chvilky otevřít a vysadit. Následně byl byt zevnitř otevřen a promrzlá majitelka se tak mohla vrátit zpět do svého bytu.
 
 
6. Dne 2.5. 2014 se ve 13:37 rozezvučely výjezdové SMSky všem členům výjezdové jednotky. Jetnotka byla vyslána k požáru nízké budovy do Lhoty u Vsetína. Jelikož právě probíhaly přípravy na obvodovou soutěž do dvou minut vyjela ze základny posádka s CAS K25 - L101 následována CAS 32 - T148. Po příjezdu na místo události byl zjištěn požár podkroví rodinného domu, který byl způsoben bleskem. Dva hasiči z naší jednotky v dýchací technice prováděli hasební a dohašovací práce. Další členové pak prováděli pomocné práce, které byly potřeba. Po likvidaci požáru byly na místě na dohled ponechány jednotky JSDH Vsetín - Město a JSDH Lhota u Vsetína. A naše jednotka se mohla vrátit zpět na svou stanici. Cestou jsme použité dýchací přístroje předali na stanici HZS Vsetín k naplnění.
 
Na místě zasahovaly jednotky: HZS Vsetín, JSDH Jablůnka, JSDH Vsetín - Město, JSDH Lhota u Vsetína