Rok 2013

Dne 9.8. 2013 se náš sbor zúčastnil noční hasičské soutěže v požárním sportu na Bystřičce

Náš sbor zde startoval s družstvem Mužů nad 35 let a družstvem žen. I přes nepřízeň počasí se obou našim družstvům podařilo svůj soutěžní pokus dokončit. Ve vysoké konkurenci se nakonec našim družstvům podařilo umístit následovně:

Muži nad 35let - 2. místo  (video útoku)

Ženy - 10. místo  (video útoku)

Fotografie z akce

 

 

Dne 15.6. 2013 se náš sbor zúčastnil soutěže ,,O pohár starosty SDH Mikulůvka"

Na tuto soutěž za náš sbor vyrazilo družstvo mužů v kategorii nad 35 let. Tomuto družstvu se ve velké konkurenci podařilo získat 4. místo. Jedná se o další úspěch tohoto družstva ve velmi krátké době. Našim mužům gratulujeme přejeme další takovéto úspěchy na ostatních soutěžích.

Fotografie z akce

 

Dne 15.6. 2013 se tři členové SDH Jablůnka zúčastnili soutěže TFA Světlá Hora

Jednalo se o soutěž typu TFA pojatou jako simulaci zásahové činnosti. Všichni účastníci museli zvládnout náročnou trať, kterou absolvovali v zásahové přilbě, zásahovém obleku se zásahovými nebo pracovními rukavicemi a se vzduchovým dýchacím přístrojem na zádech.     

    Po vyběhnutí ze startu museli závodníci roztáhnout 4ks hadic B, poté je čekal transport figuríny na danou vzdálenost. Následně smotali dvě hadice B na jednoducho, které museli odložit do předem připraveného boxu, potom závodníci odbouchali závaží pomocí kladiva po kolejnici. Dále je čekal tunel, kterým museli závodníci prolézt a chystali se na další disciplíny, kterými bylo proskákání 8ks pneumatik, přenesení a položení žebříku na připravené lešení, dále po tomto lešení závodníci museli vylézt a vytáhnout barel plný vody. Pokračovalo se překutálením pneumatiky na určitou vzdálenost, překonáním 2m bariéry a poslední disciplínou bylo přenesení 2ks barelů kolem kuželu a následně zasloužený cíl. 

Zúčastnění členové:

    Kateřina Zubíková - 1. Místo (kategorie C) video zde

    Martin Zubík – 3. Místo (kategorie B) video zde

    Aleš Hejcman - 5. Místo (kategorie B) video zde

Fotografie z akce 1

Fotografie z akce 2

 

 

Dne 25.5. 2013 se dva členové sboru zúčastnili soutěže TFA SPŠ Hranice.

Tuto soutěž pořádala Střední průmyslová škola Hranice na Moravě. Jednalo se o soutěž typu TFA pojatou jako simulaci zásahové činnosti. Všichni účastníci museli zvládnout náročnou trať, kterou absolvovali v zásahové přilbě, zásahovém obleku se zásahovými nebo pracovními rukavicemi a se vzduchovým dýchacím přístrojem na zádech. 

    Po vyběhnutí ze startu museli závodníci roztáhnout 4ks hadic B a překonat 2m bariéru. Následně pak závodníci odbouchali pomocí kladiva závaží po kolejnici. Poté museli 3x převalit pneumatiku od kamionu i s diskem. Dále je čekalo vyběhnutí 5ti pater v budově internátu, kde v druhém patře museli za pomocí lana vytáhnout 2ks hadice B a dále vynést do nejvyššího patra 2ks hadic C. Na konci pro ně byla připravena 80kg figurína. (Ženy měly ulehčeny některé disciplíny: poloviční vzdálenost na kolejnici se závažím, malá bariéra, místo pneumatiky byl hasicí přístroj, místo figuríny byly 2ks hadic B).

 

Za náš sbor se soutěže zůčastnili:

Kateřina Zubíková (1. místo - ženy) video zde

Aleš Hejcman (21. místo - muži bez masky)

Oficiální text a výsledky 

 

Dne 11.5. 2013 se náš sbor zúčastnil povinné okrskové soutěže ve Vsetíně - Jasenicích.

Náš sbor zde reprezentovalo družstvo mužů v kategorii nad 35let. I přes nepřízeň počasí se našim mužům podařil útok dokončit a svým časem se dostat na třetí místo. Našim mužům gratulujeme a přejeme spoustu úspěchů na dalších soutěžích. 

 Fotografie z akce 

Video útoku

 

Dne 19. ledna v 17:00 hod. proběhla v restauraci „U Martinků“ v Jablůnce výroční valná hromada SDH za rok 2012.

Na úvod starosta sboru Petr Martinek všechny přivítal a přečetl harmonogram schůze. Přivítal i dva hosty. První byl čestný člen SDH, starosta obce p. Hajný a druhý byl člen výkonného výboru okresního sdružení hasičů Vsetín p. Vraj. Po zahájení schůze, jsme všichni minutou ticha uctili památku kteří zesnuli během předchozího roku. Poté starosta sboru zhodnotil uplynulý rok. Obeznámil nás s novými úkoly na rok 2013 a představil nám nové členy našeho sboru. Poté si vzal slovo nový jednatel sboru Radek Mrlina ml. a seznámil nás s aktuálním složení členské základny atd.. O stavu naší pokladny a o hospodaření našeho sboru za loňský rok nás instruovala pokladní Marta Mrlinová. O práci jednotky sboru za uplynulý rok informoval velitel Janírek Jaroslav. Činnost ženského družstva zhodnotila Míša Pagáčová. O účasti našich družstev na soutěžích během roku nás informoval místostarosta sboru Jiří Hruška. Posléze si vzal opět slovo starosta sboru SDH a předal vyznamenání členům za příkladnou činnost, příkladnou práci a další. Na závěr proběhla diskuze, kde se diskutovalo např. se starostou obce Jablůnka, o potřebě umístit výstražnou signalizaci na komunikaci I/57, natření vrat na zbrojnici, přemístění hydrantu pro doplňování zásahových vozidel vodou z cesty do budovy hasičské zbrojnice a další aktuální témata. Po ukončení schůze starostou sboru bylo všem přítomným členům podáno občerstvení.

 

Fotografie z akce

 

Shodou okolností jsme v restauraci, kde se naše valná hromada konala, přibližně týden nebo dva před jejím konáním prováděli čištění kanalizace, o kterém naleznete bližší informace zde