Rok 2012

 

Dne 20.10. 2012 se dva členové SDH Jablůnka zúčastnili soutěže TFA konané v Dolanech u Olomouce

    Soutěžilo se v kategoriích A - Muži s aktivním dýchacím přístrojem, B - Muži nad 35 let, C - Muži s dýchacím přístrojem jako zátěží, D - Ženy

    Jednalo se o soutěž typu TFA pojatou jako simulaci zásahové činnosti. Všichni účastníci museli zvládnout náročnou trať, kterou absolvovali v zásahové přilbě, zásahovém obleku s zásahovými nebo pracovními rukavicemi a se vzduchovým dýchacím přístrojem na zádech. 

    Po vyběhnutí ze startu museli závodníci roztáhnout 6ks hadic B, poté následovalo smotání dvou hadic B na jednoducho, které museli odložit do předem připraveného boxu. Následně pak závodníci odbouchali závaží pomocí kladiva po kolejnici. Následně museli projít pneumatikou od traktoru a překonat 2m bariéru. Poté vylezli po žebříku na lešení, na které vytáhli 20l kanystr s vodou a poté museli pomocí rautekova úchopi přemístit na danou vzdálenost 80kg figurínu. Na konci prolezli úzkým tunelem, uchopili dva 20ti litrové kanystry s vodou, které museli přenést až do cíle. (Ženy měly ulehčeny některé disciplíny: 4ks hadic B, poloviční vzdálenost na kolencici se závažím, překonání bariéry pomocí žebříku a byly jim odpuštěny kanystry na konci tratě)

Zúčastnění členové:

 

    Kateřina Zubíková - čas 03:30:80 - 1. Místo v kategorii D  \\ Video zde

    

    Aleš Hejcman - čas 7:19:94 - 21. Místo v kategorii C

 

 

Účast na ,,Memoriálu Richarda Trčky - TFA Valašská Bystřice"

    Dne 6.10. 2012 se tři naši hasiči zúčastnili této soutěže konané pod záštitou SDH Valašská Bystřice. Jednalo se o soutěž typu TFA (simulace zásahové činnosti). Závodníci byli ustrojeni do kompletního zásahového obleku (kabátu a kalhot) s možností, že mohli mít vyjmuté vnitřní vložky), dále měli zásahovou přilbu, zásahovou obuv, ,,těžký opasek", ochranné rukavice a vzduchový dýchací přístroj bez masky. Tuto výstroj měli všichni závodníci bez vyjímky, takže muži i ženy. Po odstartování provedl závodník roztažení 2x hadice B včetně proudnic, následně překonal překážku z pneumatik a běžel k bariéře. Zde přeskakovali bariéru pro požární sport. Následovalo vylezení po žebříku na lešení a vytažení pomocí lana hadici B v kotouči, po slezení ze žebříku závodník přenesl dva práškové hasící přístroje okolo kuželu a běžel k hammer boxu, kde provedl 40 úderů kladivem (20 nahoru, 20 dolů).  Následně prolezl tunelem a běžel k figuríně, kterou musel transportovat pomocí reutekova úchopu na danou vzdálenost. Poté už následovalo poze doběhnutí do cíle, kde museli závodníci zmáčknout tlačítko pro zastavení časomíry. Ženy měly některé disciplíny ulehčeny. 

    Umístění našich závodníků:

    Muži:

        - Hejcman Aleš -> 61. místo

        - Mrlina Radek -> 65. místo

 

    Ženy:

        - Zubíková Kateřina -> 1. místo

Fotografie z akce

 

Účast na soutěži ,,TFA okolo Kohútky"

    Dne 22.9. 2012 se pět našich členů SDH zúčastnilo této soutěže konané u horské chaty Kohútka. Stejně jako na soutěžích ve Stanovnici a Růžďce se jednalo o soutěž typu TFA (simulace zásahové činnosti). Závodníci byli vybaveni kalhotami PSII, třívrstvým zásahovým kabátem, zásahovou obuví, zásahovou přilbou, pracovními ochrannými rukavicemi a nasazeným dýchacím vzduchovým dýchacím přístrojem na zádech. Po odstartování závodník přesunul na určenou vzdálenost dva 20ti litrové kanystry, poté následoval výběh po schodech a vytažení 20ti litrového kanystru na laně. Poté závodník překonal překážku tvořenou několika pneumatikami, za kterými následoval ,,hammer box", kde závodník provedl 40 úderů několika kilovým kladivem (20 nahoru, 20 dolů). Následně závodník běžel k roztažené hadici C, kterou musel smotat ,,na jednoducho", kterou následně odložil na určené místo, poté přesunul pneumatiku od traktoru na danou vzdálenost a mohl běžet do cíle. (Ženy měly silové disciplíny ulehčeny)

    Umístění našich závodníků:

    Muži:

        - Machálek Michal -> 28. místo 

        - Hejcman Aleš -> 31. místo

        - Mrlina Radek -> 39. místo

    Ženy:

        - Zubíková Kateřina -> 1. místo

        - Pagáčová Michaela -> 3. místo

Fotografie z akce

 

Účast na noční soutěži v Bystřičce

    Dne 10.8. 2012 se tři naše soutěžní družstva zúčastnily noční soutěže na Bystřičce. Soutěžili jsme zde v kategoriích Muži, Muži nad 35 let a Ženy. Soutěž začínala ve 21:00 a odstartovalo zde cca 60 družstev. Jako první naše družstvo běžely Ženy, které se s časem 23,66 umístily na 9. místě. Následovali Muži nad 35 let, kteří s časem 23,59 získali ve své kategorii 2. místo! Jako poslední Jablůnecké družstvo běželi Muži, kteří s časem 28,17 získali 30. místo. Našim pánům ,,v nejlepších letech" gratulujeme a přejeme spoustu dalších úspěchů.

Fotografie z akce

 

Účast na soutěži ,,O najtvrdšího hasiča Růždeckej kotliny"

    Dne 28.7. 2012 se šest našich členů SDH zúčastnilo této soutěže konané v Růžďce. Stejně jako před měsícem ve Stanovnici se jednalo o soutěž typu TFA (simulace zásahové činnosti). Závodníci vybíhali ze startu vystrojeni zásahovým kabátem a přilbou, rukavicemi a nasazeným vzduchovým dýchacím přístrojem na zádech. Po vyběhnutí ze startu překonali závodníci překážku tvořenou několika pneumatikami, následně museli prolézt zavěšenou rourou, následovalo postavení tří 20 l kanystrů na stůl, průběh ztíženým terénem. Následně čekal závodníky ,,Hammer box", kde provedli několikakilovým kladivem celkem 40 úderů (20 nahoru, 20 dolů), poté závodník překonal cca 40 cm vysokou překážku, přenesl na danou vzdálenost dva hasící přístroje, následně pomocí reutekova úchopu přemístil cca 70 kg vážící figurínu, zabojil hadici B do PS 12 a nakonec do cíle roztáhl zavodněnou hadici B. (Ženy měly silové disciplíny zlehčeny)

    Umístění našich závodníků:

    Muži:

        - Zubík Martin -> 14. místo

        - Machálek Michal -> 28. místo

        - Zavřel Miroslav -> 33. místo

        - Hejcman Aleš -> 39. místo

        - Mrlina Radek -> 48. místo

    Ženy:

        - Zubíková Kateřina -> 1. místo + 1. místo družstev žen (SDH Růžďka)

 

Kateřina Zubíková se celkově ve Vsacké lize TFA umístila na 1. místě v jednotlivcích a součastně také na 1. místě v družstvech žen (SDH Růžďka)          Gratulujeme!!!!

 

Fotografie z této akce 1

Fotografie z této akce 2

        

Oslavy 75. let od založení SDH Bystřička

    Dne 21.7. 2012 se členové našeho sboru zúčastnili oslav 75. let SDH Bystřička. Naši hasiči vystrojeni ve vycházkových uniformách na Bystřičku dorazili i s CAS K25 - L101. Zúčastnili se slavnostního průvodu a také slavnostního předání ,,nové" cisterny místním hasičům. Dále jsme viděli ukázku požárního útoku dětí a následně i ženského družstva místních hasičů. Následovala zábava ,,Červencová noc", na kterou již však naši hasiči nezůstávali a tak jsme vyrazili zpět do naší zbrojnice. 

Foto z akce

 

Účast na soutěži ,,O najpevnějšího hasiča zpod hřebeňa Javorníka"

    Dne 30.6. 2012 se tři členové SDH zúčastnili této soutěže konané v Karolince - Stanovnici. Jednalo se o soutěž pojatou jako modifikaci TFA (soutěž se simulací zásahové činnosti). Všichni účastníci soutěže museli velmi náročnou trať absolvovat v zásahové přilbě, zásahovém kabátu, s pracovními nebo zásahovými rukavicemi a se vzduchovým dýchacím přístrojem nasazeným na zádech. Po vyběhnutí ze startu museli závodníci překonat pevnou překážku v podobě hasičské Avie, kterou přelézali pomocí bočních žebříků a následně zapojovali 2x B hadici do PS 12. Následovalo odvlečení cca 70ti kilové figuríny danou trasou pomocí reutekova úchopu. Poté čekala závodníky nejtěžší část soutěžní dráhy a tou bylo posouvání pneumatiky z traktoru pomocí kladiva na danou vzdálenost. Následovalo krátké proběhnutí ,,lesíkem", za kterým čekaly závodníky dva 20ti litrové kanystry napuštěné vodou, které závodníci přenášeli na danou vzdálenost. Následně už závodníci pouze odtáhli zavodněnou hadici C a poté je čekal vytoužený cíl. (Ženy měly některé disciplíny zlehčeny) Nutno podotknout, že prakticky celá trať byla situována do svahu!! 

        Umístění našich závodníků:

        Muži:

            - Hejcman Aleš -> 48. místo

            - Mrlina Radek -> 49. místo

        Ženy:

            - Zubíková Kateřina -> 1. místo + 2. místo družstev žen (SDH Růžďka)

Soutěž je zařazena do tzv. Vsacké ligy TFA, která pokračuje 28.7. 2012 soutěží v Růžďce. Výsledky obou soutěží budou následně sečteny a budou oceněni bodově nejlepší závodníci z celé Vsacké ligy. 

          

                                 Závodníci z SDH Jablůnka            

            (z leva: Kateřina Zubíková, Radek Mrlina, Aleš Hejcman)     

      

   Ženské družstvo SDH Růžďka, za které běžela i naše Kateřina Zubíková

              

Zbylé fotografie zde