2019

 

První obecní ples

    V pátek 15. března 2019 se uskutečnil v naší obci  „První Obecní ples“.

Ples pořádal Obecní úřad Jablůnka v nově opravené Sokolovně TJ Spartaku za spolupráce místních složek včetně Sboru dobrovolných hasičů Jablůnka. Příprava byla perná, ale vše se včas podařilo zařídit, díky dobré spolupráci obecního úřadu a místních složek.

    Ples se nesl v duchu první republiky, čemž odpovídala jak krásná výzdoba tanečního sálu sokolovny, tak i společenský oděv návštěvníků.  K tanci a poslechu hrála kapela Black & White.

Pro návštěvníky byla připravena bohatá tombola a také občerstvení, o které se postaraly místní organizace. Ples byl vyprodán a dle reakcí návštěvníků byli všichni spokojeni.

Doufáme, že tak vznikla nová tradice pro příští léta.

 

Noc s Andersenem

    V noci z pátku 29. na sobotu 30. března 2019 se konal v naší knihovně pro děti  již 19. ročník tradiční celostátní akce Noc s Andersenem – nezapomenutelná dobrodružná noc v knihovně.

Sbor dobrovolných hasičů opět pomáhal při zajištění této akce, kde bylo přihlášeno 24 dětí. Spolu s paní knihovnicí Halíkovou a paní Novotnou jsme měli domluvenou prohlídku hasičské techniky. V hasičské zbrojnici byla dětem předvedena členy výjezdové jednotky hasičská technika, kterou si mohli prohlédnout.

Po návratu zpět do knihovny měly děti volný program, hrály hry, četly knížky a před spaním se dívaly na pohádku. Ráno po snídani si je vyzvedli rodiče. 

 

Osvobození obce

    V pátek 3. května 2019 proběhlo v naší obci vzpomínkové setkání občanů Jablůnky při příležitosti 74. výročí osvobození obce u jablůneckého pomníku obětem 1. a 2. světové války a komunismu. Akce byla jako každoročně za účasti našich dvou členů, kteří stáli čestnou stráž.

 

16. ročník soutěže ,,O nejlepší Jablůnecků jabkovicu, jabkovů buchtu a jabkový štrůdl"

    Dne 1. června 2019 proběhl již šestnáctý ročník této soutěže. Konala se klasicky na výletišti za hasičskou zbrojnicí v naší obci. Náš sbor patřil tak, jako každý rok, mezi pořadatele této akce. Akce se nám všem podařila, počasí nám přálo a věříme, že všichni návštěvníci byli spokojení tak, jako pořadatelé. Již nyní se těšíme na další ročníky.

 

Taneční zábava s kapelou DEWER

    V sobotu 29. červena 2019 se na výletišti za hasičskou zbrojnicí v Jablůnce konala taneční zábava, kterou pořádal náš sbor. Zábava začínala ve 20:00. Ke správné hudbě nesmělo chybět dobré pití a chutné jídlo, které zajistili naši členové. Na zábavu dorazilo přibližně 130 platících diváků, kteří nám za svitu měsíce roztančili celé výletiště. 

    Věříme, že se akce všem líbila a že se všichni opět v budoucnu potkáme v ještě hojnějším počtu. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem kteří dorazili a všem pořádajícím členům.