2015

Oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Jablůnka a 20. výročí založení výjezdové jednotky JPO II
    Dne 27. června 2015 proběhly oslavy 120. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Jablůnka a 20. výročí založení výjezdové jednotky JPO II. Tyto oslavy proběhly v rámci oslav 510. výročí založení obce Jablůnka. 
Náš program byl zahájen ve 13 hodin slavnostním shromážděním hasičů u Obecního úřadu. Po nástupu a uvítání hostů jsme se seřadili do slavnostního průvodu, který se následně vydal po vedlejší komunikaci k hasičské zbrojnici. Průvodu se kromě hasičů a jejich techniky zúčastnili i občané Jablůnky. Samotné oslavy probíhaly u nově zrekonstruované hasičské zbrojnice.
Po slavnostním zahájení a zdravici hostů, byla našemu sboru předána ,,Stuha k historickému praporu SDH III. stupně". Zárověň proběhlo i vyznamenání členů naší výjezdové jednotky. Oslavy dále dále pokračovaly ukázkami současné i historické hasičské techniky, jak profesionálních, tak i dobrovolných hasičů, z okolních sborů, kteří nás přijeli podpořit, za což jim patří naše poděkování. V programu se pokračovalo kynologickou ukázkou.
Kromě techniky si mohli všichni prohlédnout i fotografie dokumentující historii našeho sboru.
Chceme touto cestou poděkovat všem našim členům a jejich rodinným příslušníkům, kteří se podíleli na přípravě a průběhu našich oslav.
 
 
Rekonstrukce historické stříkačky
    V roce 2015 oslavil náš Sbor dobrovolných hasičů 120. let od svého založení a 20. let od založení výjezdové jednotky JPO II. Při této příležitosti byla znovu zrekonstruována naše historická ruční stříkačka. Jedná se o sundávací dvouproudní stříkačku na pérách vyrobenou firmou R.A. Smékal z Prostějova. Tato stříkačka byla pořízena náčelníkem Sboru dobrovolných hasičů v Jablůnce panem Janem Valchářem, kterému se podařilo získat peněžní prostředky od známých firem a významných osobností našeho regionu. V historických materiálech bohužel nebyla uvedena částka, za kterou tehdejší sbor stříkačku pořídil. To se nám podařilo zjistit až po oslovení pracovníků muzea firmy R.A. Smékal. Zjistili jsme, že stříkačka byla vyrobena v roce 1895 a tentýž rok pořízena za 700 zlatých. Každá vyrobená stříkačka bylo malé umělecké dílo na přání zákazníka, a proto jsme rádi, že i my máme ve vlastnictví tento malý klenot. Podařilo se nám tak zachovat část naší historie.
    Chceme touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu Jablůnka, za poskytnutí dotace na pořízení nových kol, které jsme museli nechat vyrobit na zakázku u pana Krystiníka z Nového Hrozenkova. Poděkování patří i členům výjezdové jednotky, kteří se podíleli na celkové rekonstrukci naší stříkačky.
    Celá tato akce probíhala v průběhu měsíců leden až březen 2015.
 
 
Pietní akt k 70. výročí osvobození obce Jablůnka
    Dne 5. května 2015 jsme se, jako každý rok, zúčastnili pietního aktu k 70. výročí osvobození obce Jablůnka.
 
 
Noční soutěž v požárním sportu na Bystřičce
    Dne 7.8. 2015 se družstvo našich mužů nad 35 let již tradičně zúčastnilo noční soutěže v požárním sportu na Bystřičce. 
Zde se našim hasičům podařilo obsadit s časem 25,61 nádherné první místo, které nám do ,,sbírky" pohárů z této soutěže tolik chybělo.
 
Družstvu pánů v nejlepších letech velmi gratulujeme a přejeme spoustu krásných úspěchů do dalších let.
 
Soutěž ,,O nejlepší jablúnecků jabkovicu a O nejlepší jabkovú buchtu"
    Dne 25.4. 2015 proběhl již dvanáctý ročník této soutěže, který se již klasicky konal na výletišti za hasičskou zbrojnicí v Jablůnce. Naši hasiči stejně jako každý rok patřili mezi pořádající složky této akce. Součástí koštu byl již tradiční den otevřených dveří v naší hasičské zbrojnici. Akce se nám krásně vyvedla a všichni pořadatelé byli spokojení.
 

Předání hasičského almanachu "HASIČI OKRESU VSETÍN"

    U příležitosti 150. výročí založení hasičů v Čechách byl vydán hasičský almanach „ HASIČI OKRESU VSETÍN“, do kterého přispěly sbory našeho okresu informacemi a fotografiemi.

Sbor dobrovolných hasičů v Jablůnce jej zakoupil a věnoval místní knihovně, aby dopřál našim čtenářům možnost se seznámit s historií i součastností Sborů dobrovolných hasičů našeho okresu.

Almanach byl předán paní Brinčekové v naší knihovně starostou p. Jiřím Hruškou a velitelem p. Jaroslavem Janírkem v pátek 2. října 2015.

Doufáme, že to naše čtenáře potěší.

Fotografie z předání

 
 
Noc s Andersenem
    V pátek 27. března 2015 proběhla v naší knihovně celostátní akce "Noc s Andersenem". V rámci této akce strávily děti noc v knihovně. Děti si mohly číst a hrát společenské hry. Před spaním jim pak četla knihovnice paní Brinčeková z vybrané knihy. Do této akce jsme se zapojili i my, kdy dva naši členové pomáhali paní Brinčekové s dětmi. Děti měly sraz v 18 hodin v knihovně. Pak jsme se společně vydali k obecnímu úřadu, kde nás čekal starosta obce pan Hajný a ukázal dětem uschovanou historickou stříkačku, následně jsme společně pokračovali k naší hasičské zbrojnici. Tam nás již čekali naši hasiči z výjezdové jednotky, kteří ukázali dětem hasičskou techniku a výzbroj, vysvětlili jim, jak co funguje a některé věci si děti mohly i vyzkoušet. Po návratu do knihovny začal večer s knihou. Knihovnice paní Brinčeková nejprve přečetla dětem pozdrav od pana režiséra Zdeňka Trošky u příležitosti tohoto večera. Děti se uložily ke spánku a z vybrané knihy jim četla příběh jedné strašidelné rodiny. Tak proběhla u nás noc s Andersenem, při které s námi v knihovně bylo 31 dětí. 

Děkujeme paní Brinčekové za přípravu této akce a jsme rádi, že jsme se jí mohli zúčastnit i my!!
 
Vzkaz od paní Brinčekové, který nám přišel na naše webové stránky a velmi nás potěšil:
 
Vážení a milí hasiči a hasičky! Mockráááááát Vám děkuji za pomoc při organizaci letošní akce v knihovně "Noc s Andersenem", děkuji Vám, že jste se nás ujali a předvedli nám hasičskou výzbroj a techniku a taky krásně zrekonstruovanou historickou požární stříkačku. Děkuji i za to, že jste mně pomohli s přemísťováním nábytku v knihovně, aby se tu vešlo všech 31 dětí, které zde nocovaly. Můj velký dík patří i paní Martě Mrlinové a panu Radku Mrlinovi, kteří tu s námi trávili celý páteční večer a celou noc. Moc děkuji i za zúčastněné děti. Jana Brinčeková
 
 

 

Focení výjezdové jednotky, výboru SDH a techniky
V neděli 22.2. 2015 proběhlo v naší hasičské zbrojnici focení naší techniky, členů výjezdové jednotky a členů výboru SDH.
 
Jablůnka čte dětem

Ve středu 4. února od 16.30 proběhlo druhé společné čtení pohádek pro děti v místní obecní knihovně. Tentokrát jsme se do projektu „Jablůnka čte dětem“ zapojili i my hasiči. Po úvodním slovu jsme vysvětlili dětem, co veze cisterna, jaké jsou typy cisteren, a ukázali jsme jim základní výstroj, kterou každý hasič musí mít. Děti mohly vidět jak vypadá členka našeho ženského družstva ve sportovním dresu, členku SDH v uniformě a členy výjezdové jednotky oblečené v zásahových oblecích a pracovních stejnokrojích typu PS II. Poté jsme dětem přečetli pohádku o dráčku Hasíkovi a také tři příběhy z knížky Příhody požárníka Sama. Po pohádkách jsme dětem předali drobné dárečky ve formě pexesa, omalovánek, vystřihovánek, kdy vše bylo s hasičskou tématikou a dále také několik sladkostí. Také jsme do knihovny věnovali knížku „Vše o hasičích“ a věříme, že si vypůjčí co nejvíce dětí.  Na závěr jsme dětem před knihovnou ukázali naší prvovýjezdovou cisternu a vybavení, které v ní vozíme.

Fotografie z akce