Činnost výjezdové jednotky obce Jablůnka v roce 2015

 

 Tak jako každý rok i letos zasahovala jednotka u desítky mimořádných událostí. K datu 10. prosince 2015 jsme zasahovali zatím u 46 událostí v třinácti obcích, resp. městech okresu Vsetín. Převážně se jednalo o technické pomoci, požáry budov a lesů. Nejvíce, a to 14x, jsme byli povoláni do Vsetína, v naší obci jsme zasahovali na žádost Krajského operačního střediska zlínského kraje (KOPIS) také 14x. Během našich zásahů v roce jsme zachránili čtrnáct osob, dvě zvířata a majetek v hodnotě desítek miliónů. Dvakrát byl u požárů v roce vyhlášen II. stupeň požárního poplachu, kdy se jedná o větší událost a na místě zasahuje větší počet hasičů. V jednom případě jsme na místě události zasahovali neuvěřitelných 18 hodin. V letošním roce jsme byli pětkrát povoláni v jeden den ke dvěma událostem, dokonce jedenkrát ve stejný čas zasahovala naše jednotka na dvou rozdílných místech. První cisterna zasahovala při požáru slévárenského písku ve Vsetíně a druhá při požáru domu v Ratiboři, což se nám stalo v naší dvacetileté historii naší jednotky vůbec poprvé.

 V obci jsme vypomáhali na žádost starosty obce hlavně u čištění kanalizace, cest a koryt, při odstraňování nebezpečného hmyzu, při vytváření ledové plochy pro bruslení a také jsme v suchém létu zalévali stromy u dvouproudové komunikace.

 V roce jsme se zúčastnili okrskového cvičení v Kateřinicích, šestnáctihodinové povinné pravidelné stáže na stanici HZS Vsetín a dalších odborných školení a cvičení. S naší rekonstruovanou Tatrou jsme byli také pozváni na dvoudenní akci Kopřivnické dny techniky, kde naši cisternu obdivovaly stovky návštěvníků a také byla předvedena v květnu při ukázce techniky na vlakovém nádraží ve Valašském Meziříčí. Na konci školního roku do naší zbrojnice zavítaly i děti, kterým jsme ukázali naši techniku a mohly si vyzkoušet stříkání s vodou a práci s proudnicí. Opět jsme také předvedli naši techniku na Dětském dnu a Mysliveckém výletu, které byly pořádány za hasičskou zbrojnicí.

 Naše jednotka byla také vybrána za březnový zásah u požáru domu ve Vsetíně do finálové pětice v anketě Dobrovolní hasiči roku, kde po dva měsíce mohla veřejnost hlasovat a podpořit naši jednotku jak prostřednictvím webového formuláře, tak i pomocí SMS.  Finalisté soutěžili o finanční odměnu, profesionální radiostanice a zásahové tablety. K datu uzávěrky tohoto zpravodaje výsledek hlasování zatím není znám, slavnostní vyhlášení výsledků proběhne za přítomnosti televizním kamer 9. prosince 2015 v brněnské Laser Show Hall.

 Na závěr mi dovolte poděkovat OÚ Jablůnka, bez jehož finanční pomoci by naše jednotka nemohla vůbec fungovat.