2012

 

Vážení spoluobčané,

 

    naše jednotka je zařazena do kategorie JPO II, což znamená, že jsme povinni do 5 ti minut od vyhlášení poplachu vyjet k nahlášené události a to minimálně ve zmenšeném družstvu 1+3 členů výjezdové jednotky. Naše jednotka se skládá z 12 ti členů, kteří mají pohotovosti v týdenních intervalech. V letošním roce jsme byli povoláni (k datu 11. listopadu 2012) k 48. mimořádným událostem, což je od roku 1995 (kdy bylo založeno JPO II) největší počet zásahů v jednom kalendářním roce. V naší obci jsme zasahovali v osmi případech. Jednalo se převážně o dohašování ohnisek po pálení klestu. Samozřejmě jsme byli také nápomocni spoluobčanům Jablůnky např. při čištění kanalizace, odklízení spadlých stromů, čištění místních komunikací a dalších podobných činnostech.

Naše plošné pokrytí při mimořádných událostech je velmi rozsáhlé – od Byniny, až po Hovězí resp. Seninku. Mezi nejčastější události, ke kterým jsme byli vysláni Krajským operačním střediskem Zlín, byly požáry lesního porostu a požáry budov a průmyslových objektů.

V letošním roce se naše výjezdová jednotka účastnila i několika odborných školení. Jednalo se například o cvičení s dýchací technikou, kurzy strojníků, cyklickou přípravu jednotky na stanici HZS Vsetín, školení první pomoci pořádané Českým červeným křížem Vsetín a další.

Naše jednotka nezapomíná ani na nejmenší spoluobčany. Navštívili jsme děti v místní mateřské školce i na základní škole, kde jsme ukázali a předvedli hasičskou techniku a vybavení.

Rádi bychom naše řady rozšířili, a proto bychom mezi námi uvítali nové členy, jak do naší výjezdové jednotky, tak do Sboru dobrovolných hasičů Jablůnka. Proto jsme od září zahájili nábor nových členů. Více aktuálních informací o výjezdech a mnoho dalšího najdete na našich internetových stránkách: www.hasicijablunka.webnode.cz

Na závěr nám dovolte poděkovat Obecnímu úřadu Jablůnka za vstřícnost a finanční pomoc, které se nám od něj dostává a všem členům naší výjezdové jednotky za skvělou práci, kterou odvádí a jejich rodinám za jejich obrovskou podporu při tomto nelehkém poslání.

Do nového roku 2013 Vám všem přejeme mnoho zdraví, štěstí a úspěchů, jak v soukromém, tak i v pracovním životě.