2013

 

    Výjezdová jednotka letos (k datu 23. 11. 2013) zasahovala celkem u 28 mimořádných událostí. Převážně se jednalo o požáry lesních porostů. Nejvíce výjezdů měla naše jednotka do Vsetína. V naší obci jsme zasahovali u čtyřech mimořádných událostí. Jednalo se především o požáry způsobené pálením klestí, kde škody na majetku byli minimální. V lednu tohoto roku jsme byli také povoláni k rozsáhlému požáru skladu elektroniky v nedalekém Zlíně, kde naše jednotka zasahovala téměř 16 hodin. Dvakrát jsme byli přivoláni k pomoci při pátrání po pohřešované osobě.

    V naší obci jsme mimo zásahy také vypomáhali např. při umývání cest,  čištění kanalizací a studní, kropení fotbalového hřiště, ořezy starých nebo nebezpečných stromů a dalších činnostech, kde byla potřeba naše technika.

    Během roku jsme se zúčastnili několika odborných školení na stanicích profesionálních hasičů ve Vsetíně, Valašském Meziříčí a Zlíně. Celá jednotka také absolvovala speciální cvičení v polygonu ve Valašských Kloboukách, který slouží k výcviku při zásahu s dýchací technikou v silně zakouřeném prostředí. Podíleli jsme se i na cvičení, jehož námětem byl požár lesního porostu, a to v obcích Hovězí a Pržno. Také jsme si připravili simulovaný zásah na největší bytový dům v naší obci (vedle vlak. nádraží), kde jsme měli za úkol evakuaci osob pomocí žebříků a nosítek při případném požáru v tomto domě. V průběhu roku jsme byli též pozváni na několik slavnostních akcí do sousedních obcí, kde se předávala nová hasičská technika. Zařídili jsme si i exkurzi do firmy Indet Safety Systems ve Vsetíně i do její pobočky v Jablůnce. Tato exkurze se týkala případného požárního zásahu ve firmě.

    Opět jsme zavítali do Mateřské školky Jablůnka, kde jsme ukázali a předvedli naši techniku. Tuto techniku si mohli prohlédnout také nejen děti na dětském táboře v Pržně a  na dětském dni v Mikulůvce.

    Naše komunikace směřovala i směrem k firmám v naší obci, od kterých jsme obdrželi několik významných sponzorských darů, za což jim chceme touto cestou ještě jednou poděkovat.  Samozřejmě velké díky patří i OÚ Jablůnka, bez jejichž finanční pomoci by naše jednotka nemohla fungovat.