Vážení spoluobčané,

 

naše jednotka je zařazena do kategorie JPO II, což znamená, že jsme povinni do 5 ti minut od vyhlášení poplachu vyjet k nahlášené události a to minimálně ve zmenšeném družstvu 1+3 členů výjezdové jednotky. Naše jednotka se skládá z 15 ti členů sloužících ve třech družstvech, kteří se střídají v týdenních intervalech. V letošním roce jsme byli povoláni (k datu 1. prosince 2014) k 22. mimořádným událostem. V naší obci jsme zasahovali v osmi případech. Jednalo se převážně technické pomoci spojené se silnými dešti. Samozřejmě jsme byli také nápomocni spoluobčanům Jablůnky např. při čištění kanalizace, odklízení spadlých stromů, čištění místních komunikací a dalších podobných činnostech.

Naše plošné pokrytí při mimořádných událostech je velmi rozsáhlé – od Byniny, až po Hovězí resp. Seninku. Mezi nejčastější události, ke kterým jsme byli vysláni Krajským operačním střediskem Zlín, byly technické pomoci a požáry nízkých budov a průmyslových objektů.

V letošním roce se naše výjezdová jednotka účastnila i několika odborných školení. Jednalo se například o cvičení s dýchací technikou, kurzy strojníků, cyklickou přípravu jednotky na stanici HZS Vsetín a další.

Naše jednotka nezapomíná ani na nejmenší spoluobčany. Již pravidelně jsme navštívili děti v místní mateřské školce i na základní škole, kde jsme ukázali a předvedli hasičskou techniku a vybavení.

V rámci zvýšení akceschopnosti jednotky jsme se po domluvě s vedením obce rozhodli rozšířit naši jednotku o další tři členy tedy z 12ti na 15.

V rámci dotací z HZS Zlínského kraje se nám také podařilo nechat částečně zrekonstruovat nástavbu naší Tatry 148, která byla započata letos a v případě příznivých finančních podmínek a získání dotace z Krajského úřadu ve Zlíně by mohla být v průběhu příštího roku dokončena. Na tuto rekonstrukci nám z velké části přispěla i obec Jablůnka.

Díky realizaci projektů z fondů životního prostředí se obci podařilo zateplit budovu hasičské zbrojnice, kdy tohoto se týkala i výměna vrat a oken v celé budově.

Více aktuálních informací o výjezdech a mnoho dalšího najdete na našich internetových stránkách: www.hasicijablunka.webnode.cz

Na závěr nám dovolte poděkovat Obecnímu úřadu Jablůnka za vstřícnost a finanční pomoc, které se nám od něj dostává a všem členům naší výjezdové jednotky za obětavou práci, kterou odvádí a jejich rodinám za jejich obrovskou podporu při tomto nelehkém poslání.

Do nového roku 2015 Vám všem přejeme mnoho zdraví, štěstí a úspěchů, jak v soukromém, tak i v pracovním životě.

 

   Za jednotku JPO II Jablůnka

 

       Radek Mrlina       

jednatel SDH Jablůnka