Soutěž 2018

 
    Dne 6.7. 2018 náš sbor již tradičně pořádal pohárovou soutěž v požárním sportu s názvem ,,O putovní pohár starosty obce Jablůnka" tento rok jsme pořádali již jubilejní XV. ročník. Soutěžilo se konkrétně v požárním útoku na 2B a celá akce byla pořádána pod záštitou starosty obce Jablůnka Čeňka Hajného. V tomto parném letním dni na naši soutěž dorazilo 16 družstev. V kategorii mužů nad 35 let si nejlépe vedlo družstvo z Kateřinic s časem 23:08, na druhém místě se umístilo družstvo hasičů z Jarcové s časem 23:10 a třetí příčku obsadili muži ze Semetína s časem 23:99. Našim pánům v nejlepších letech se letos bohužel nedařilo a tak skončili s neplatným pokusem na poslední příčce. V kategorii žen se na třetí příčce umístily ženy z Pržna s časem 28:46, druhé skončily hasičky z Poruby s časem 24:06 a nejlépe se umístily hasičky z DHZ Kvašov s časem 18:24. V nejvíce sledované kategorii mužů do 35 let se na třetí příčce zabydleli hasiči z Loučky s časem 16:33, druzí skončili hasiči z Velké Lhoty s časem 15:56 a první místo získali hasiči z Ratiboře s výsledným časem 15:31. Muži z Ratiboře zároveň obdrželi pohár nejcenější a tím byl Putovní pohár starosty obce Jablůnka. Nejrychlejším proudařem mužů byl borec z Velké Lhoty s časem 15:16 a nejrychlejší proudařka žen byla z týmu DHZ Kvašov s časem 17:45. Poháry, diplomy a finanční odměny si první tři družstva umístěná v každé kategorii přebrala z rukou starosty obce Jablůnka pana Čeňka Hajného a z rukou starosty SDH Jablůnka pana Jiřího Hrušky. Soutěž proběhla v pořádku dle pravidel požárního sportu, na jejichž dodržování dohlíželi přísní a proškolení rozhodčí. V závěru bychom chtěli poděkovat všem členům SDH Jablůnka, kteří se podíleli na organizaci soutěže a hlavně obci Jablůnka, bez jejíž podpory by soutěž nebyla možná. Také bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným družstvům a doufáme že se přístí rok setkáme opět v hojném počtu, a že se soutěž bude všem opět líbit.
 

Fotografie ze soutěže

 

  Muži do 35 let  
1. Ratiboř 15:31
2. Velká Lhota 15:56
3. Loučka 16:33
4. Bystřička 16:59
5. Hustopeče nad Bečvou 17:94
6. Pržno 18:08
7. Veselá 19:06

 

  Ženy  
1. DHZ Kvašov 18:24
2. Poruba 24:06
3. Pržno 28:46
4. Jarcová 39:06

 

  Muži nad 35 let  
1. Kateřinice 23:08
2. Jarcová 23:10
3. Semetín 23:99
4. Pržno 29:30
5. Jablůnka NP