Soutěž 2017

 
  Dne 6.7. 2017 náš sbor již tradičně pořádal pohárovou soutěž v požárním sportu s názvem ,,O putovní pohár starosty obce Jablůnka". Soutěžilo se konkrétně v požárním útoku na 2B a celá akce byla pořádána pod záštitou starosty obce Jablůnka Čeňka Hajného. V tomto parném letním dni na naši soutěž dorazilo 17 družstev. V kategorii mužů nad 35 let si nejlépe vedlo družstvo z Velkých Karlovic s časem 16:82, které porazilo družstvo z Jablůnky, jež útok ukončilo v čase 22:09. V kategorii žen se na třetí příčce umístily ženy z Mikulůvky s časem 20:07, druhé skončily hasičky z Dolní Bečvy s časem 19:65 a nejlépe se umístily hasičky z Tylovic s časem 19:17. V nejvíce sledované kategorii mužů do 35 let se na třetí příčce zabydleli hasiči z Ratiboře s časem 16:60, druzí skončili hasiči z Tylovic s časem 15:55 a první místo získali hasiči z Mikulůvky s výsledným časem 15:24. Muži z Mikulůvky zároveň obdrželi pohár nejcenější a tím byl Putovní pohár starosty obce Jablůnka. Nejrychlejším proudařem mužů byl borec z Tylovic s časem 14:38 a nejrychlejší proudařka žen byla z týmu Dolní Bečvy s časem 17:80. Poháry, diplomy a finanční odměny si první tři družstva umístěná v každé kategorii přebrala z rukou starosty obce Jablůnka pana Čeňka Hajného a z rukou starosty SDH Jablůnka pana Jiřího Hrušky. Soutěž proběhla v pořádku dle pravidel požárního sportu, na jejichž dodržování dohlíželi přísní a proškolení rozhodčí. V závěru bychom chtěli poděkovat všem členům SDH Jablůnka, kteří se podíleli na organizaci soutěže a hlavně obci Jablůnka, bez jejíž podpory by soutěž nebyla možná. Také bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným družstvům a doufáme že se přístí rok setkáme opět v hojném počtu, a že se soutěž bude všem opět líbit.

Fotografie ze soutěže

  Muži do 35 let  
1. Mikulůvka 15:24
2. Tylovice 15:55
3. Ratiboř 16:60
4. Velké Karlovice 16:98
5. Dolní Bečva 17:25
6. Hovězí 17:85
7. Hošťálková 18:70
8. Hrachovec 20:71
9. Pržno 22:19
  Bystřička NP
  Oznice NP
  Velká Lhota NP

  Ženy  
1. Tylovice 19:17
2. Dolní Bečva 19:65
3. Mikulůvka 20:07

  Muži nad 35 let  
1. Velké Karlovice 16:82
2. Jablůnka 22:09