Soutěž 2019

 
 Dne 5.7. 2019 náš sbor stejně jako každý rok pořádal pohárovou soutěž v požárním sportu s názvem ,,O putovní pohár starosty obce Jablůnka" letos jsme pořádali již XVI. ročník. Soutěžilo se v požárním útoku na 2B a celá akce byla pořádána pod záštitou starosty obce Jablůnka Čeňka Hajného. Letos nám počasí opět pěkně vyšlo a na naši soutěž dorazilo úctyhodných 23 družstev. V kategorii mužů nad 35 let si nejlépe vedlo družstvo z Krhové s časem 17:17, na druhém místě se umístilo družstvo hasičů z Velkých Karlovic s časem 17:67 a třetí příčku obsadili muži ze Vsetína s časem 18:28. Naši pánové v nejlepších letech, kteří se na účasti v soutěži domluvili cca 10 minut před startem obsadili čtvrtou příčku s časem 31:27. V kategorii žen se na třetí příčce umístily ženy z Rokytnice s časem 20:28, druhé skončily hasičky z Loučky s časem 19:62 a nejlépe se opět umístily hasičky z DHZ Kvašov s časem 18:12. V nejvíce sledované kategorii mužů do 35 let se na třetí příčce umístili hasiči z Lešné s časem 15:50, druzí skončili hasiči z Roštění s časem 15:43 a první místo získali hasiči z Valašských Příkazů s výsledným časem 15:15. Muži z Jablůnky se s časem 38:79 umístili na 12. místě. Muži z Valašských Příkazů zároveň obdrželi pohár nejcennější a tím byl Putovní pohár starosty obce Jablůnka. Nejrychlejším proudařem mužů byl borec z Valašských Příkazů s časem 14:59 a nejrychlejší proudařka žen byla z týmu DHZ Kvašov s časem 17:43. Poháry, diplomy a finanční odměny si první tři družstva umístěná v každé kategorii přebrala z rukou místostarosty obce Jablůnka pana Zdeňka Mrliny a z rukou starosty SDH Jablůnka pana Jiřího Hrušky. Soutěž proběhla v pořádku dle pravidel požárního sportu, na jejichž dodržování dohlíželi přísní a proškolení rozhodčí. V závěru bychom chtěli poděkovat všem členům SDH Jablůnka, kteří se podíleli na organizaci soutěže a hlavně obci Jablůnka, bez jejíž podpory by soutěž nebyla možná. Také bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným družstvům a doufáme že se příští rok setkáme opět v hojném počtu, a že se soutěž bude všem opět líbit.
 

Fotografie ze soutěže 1

Fotografie ze soutěže 2

 

  Muži do 35 let  
1. Valašské Příkazy 15:15
2. Roštění 15:43
3. Lešná 15:50
4. Velké Karlovice 16:36
5. Seninka 17:20
6. Velká Lhota 17:55
7. Rtiboř 18:74
8. Hošťálková 20:42
9. Ublo 21:23
10. Lužná 21:91
11. Bystřička 24:36
12. Jablůnka 38:71

 

  Ženy  
1. DHZ Kvašov 18:12
2. Loučka 19:62
3. Rokytnice 20:28
4. Vlachovice 20:59
5. Roštění 23:59
6. Poruba 27:71
7. Seninka 31:50

 

  Muži nad 35 let  
1. Krhová 17:17
2. Velké Karlovice 17:67
3. Vsetín 18:28
4. Jablůnka 31:27