Soutěž 2015

 

 Dne 4.7. 2015 se již tradičně uskutečnila soutěž ,,O putovní pohár starosty obce Jablůnka" pořádaná naším sborem. Celá soutěž byla pořádána pod záštitou starosty obce Jablůnka Čeňka Hajného. Soutěžilo se v disciplíně požární útok na 2B. Počasí nám po dlouhé době přálo a tak se do soutěže přihlásilo 18 soutěžních družstev. V kategorii muži nad 35 let soutěžilo pouze družstvo z Jablůnky, které si s časem 55,76 zasloužilo první místo v této kategorii. Mezi ženami se na třetím místě umístily ženy z Hutiska - Solance, stříbrnou pozici získaly ženy z Vlachovic a vítězkami této kategorie se staly ženy z Tylovic se svým časem 18,82. V kategorii mužů do 35 let se na třetím místě umístilo družstvo hasičů z Tylovic, jako druhé skončilo družstvo z Podhradní Lhoty a vítězy této kategorie se stali muži z Karolinky - Skláren. Toto družstvo si také se svým časem 15:61 vybojovalo celkové vítěžství a tak si odvezlo sebou domů putovní pohár starosty obce Jablůnka. Soutěž probíhala v naprostém poklidu a vždy podle pravidel požárního sportu, na jejichž dodržování dohlíželi přísní rozhodčí. V závěru bychom rádi poděkovali všem členům SDH Jablůnka, kteří se podíleli na ogranizaci soutěže a hlavně starostovi obce Čeňku Hajnému, bez jehož podpory by tato soutěž nebyla možná. Doufáme, že se příští rok opět sejdeme v takto hojném počtu, a že se všem zúčastněným naše soutěž bude opět líbit. 

Fotografie ze soutěže

 

  Muži do 35 let  
1. SDH Karolinka - Sklárny 15,61
2. SDH Podhradní Lhota 15,65
3. SDH Tylovice A 16,04
4. SDH Nevšová 16,10
5. SDH Dolní Bečva 16,30
6. SDH Velké Karlovice 16,46
7. SDH Podolí 17,41
8. SDH Valašská Polanka 17,61
9. SDH Hutisko - Solanec 18,30
10. SDH Ublo 20,63
11. SDH Hošťálková 22,68
12. SDH Ratiboř 41,84

 

  Ženy  
1. SDH Tylovice 18,82
2. SDH Vlachovice 20,44
3. SDH Hutisko - Solanec 21,59
4. SDH Vigantice 24,47
5. SDH Semetín 30,11

  Muži nad 35 let  
1. SDH Jablůnka 55,76