Soutěž 2016

 
    Dne 2.7. 2016 náš sbor již tradičně pořádal pohárovou soutěž v požárním sportu s názvem ,,O putovní pohár starosty obce Jablůnka". Soutěžilo se konkrétně v požárním útoku na 2B a celá akce byla pořádána pod záštitou starosty obce Čeňka Hajného. V tomto parném letním dni na naši soutěž dorazilo 13 družstev. V kategorii mužů nad 35 let si nejlépe vedlo družstvo z Jablůnky s časem 21,96. V kategorii žen se na třetí příčce umístily ženy z Mikulůvky, druhé skončily hasičky smíšeného družstva z Nevšové a Vlachovic a nejlépe se umístily hasičky z Tylovic s časem 18,50. V nejvíce sledované kategorii mužů do 35 let se na třetí příčce zabydleli hasiči z Ratiboře, druzí skončili hasiči z Podhradní Lhoty a první místo získali hasiči z Tylovic s časem 14,63. Ti také získali ocenění za nejlepší pravý i levý proud a zároveň obdrželi pohár nejcenější a tím byl Putovní pohár starosty obce Jablůnka. Poháry, diplomy a finanční odměny si první tři družstva umístěná v každé kategorii přebrala z rukou místostarosty obce Jablůnka pana Zdeňka Mrliny, místostarosty OSH Vsetín pana Jana Bělíčka a z rukou starosty SDH Jablůnka pana Jiřího Hrušky. Soutěž proběhla v pořádku dle pravidel požárního sportu, na jejichž dodržování dohlíželi proškolení rozhodčí. V závěru bychom chtěli poděkovat všem členům SDH Jablůnka, kteří se podíleli na organizaci soutěže a hlavně starostovi obce Jablůnka panu Čeňku Hajnému, bez jehož podpory by soutěž nebyla možná. Také bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným družstvům a doufáme že se přístí rok setkáme opět v hojném počtu, a že se soutěž bude všem opět líbit.
 
 
 
  Muži do 35 let  
1. SDH Tylovice A 14,63
2. SDH Podhradní Lhota 15,98
3. SDH Ratiboř 16,70
4. SDH Hošťálková 22,07
5. SDH Velká Lhota 25,63
  SDH Vsetín - Město NP
  SDH Karolinka - Sklárny NP


  Ženy  
1. Tylovice 18,50
2. Nevšová + Vlachovice 21,85
3. Miklůvka 21,94
4. Pržno 44,77

 

  Muži nad 35 let  
1. Jablůnka 21,96
  Vlčovice NP