STATISTIKA ROKU 2012

 

Naše jednotka za rok 2012 zasahovala u 55. mimořádných událostí, což je od roku 1995, kdy byla jednotka JPO II v Jablůnce zřízena, největší počet události za jeden kalendářní rok. Statisticky vychází více jak jedna událost na týden. Většinou jsme zasahovali mimo katastr obce Jablůnka, ve vlastní obci jsme zasahovali „pouze“ 8 - krát, a to většinou u dohašování ohnisek po pálení. Dvakrát mimo obec jsme zasahovali u požárů, kdy byl vyhlášen II. stupeň požárního poplachu.(požár většího rozsahu, kde zasahuje pět až deset jednotek)

Téměř u 41 % výjezdů jsme zasahovali v pracovní dobu a to mezi 06:00 hod. ranní a 16:00 hod odpolední. Když si tedy uvědomíme, že většina hasičů z naší výjezdové jednotky jsou zaměstnaní a museli tedy opustit svá pracoviště proto, aby se mohli účastnit výjezdu v pracovní době, tak jim patří určitě poděkování za tuhle obětavou činnost. Jeden člen naší výjezdové jednotky dokonce dostal „padáka“, protože opustil své pracoviště v pracovní dobu a pospíchal k požáru průmyslového objektu na Vsetín.

 

NEJ roku 2012

    - NEJvětší tři požáry, kterých se naše jednotka účastnila: požár pekárny ve Vsetíně, požár restaurace v obci Bystřička a požár pily v obci Mikulůvka.

    - NEJméně času při zásahu, jsme strávili na výjezdu do firmy v průmyslovém areálu bývalé zbrojovky v Jablůnce, jednotka ani nestačila opustit parkoviště u zbrojnice a už nám KOPIS hlásil, že se jedná o planý poplach.

    - NEJvíce času při zásahu jsme strávili při požáru pily v obci Mikulůvka, téměř sedm hodin.

    - NEJdál naše jednotka byla vyslána na rozhraní katastrů obcí Brňov, Bystřička a Podlesí, místní část Medůvka, téměř 20. km k místu události

    - NEJkratší čas výjezdu k mimořádné události, byl výjezd do obce Velká Lhota - požár sklepa, čas výjezdu méně než 1 minuta, siréna ještě houkala a my už jsme vyjížděli k mimořádné události.        

    - NEJdelší čas výjezdu k mimořádné události byl výjezd do Ratiboře – požár lesa, téměř 17 minut!!! Strojníkům se nějak nechtělo do hasičárny.

    - NEJčastěji byl poplach naší jednotce vyhlášen mezi 15:00 - 17:00 a to hned 13 x.

    - NEJvíce krát v jeden den jsme zasahovali dvakrát, a to hned ve dvou případech.

    - NEJvíce členů naší JPO II vyjelo k požáru lesa do obce Kateřinice, bylo nás deset.

    - NEJvíce jednotek u zásahu, kterého jsme se účastnili, zasahovalo u požáru pekárny na Vsetíně a požáru lesa v Hošťálkové, a to hned 8 jednotek, jak z řad HZS, tak i dobrovolných jednotek.

    - NEJvětší škoda, která vznikla při požáru, u kterého naše jednotka zasahovala, byla cca. 4 000 000 Kč, jednalo se o škodu po požáru střechy bývalé pekárny na Vsetíně.

 

V tabulkách můžete přehledně vidět, kde a kdy jsme zasahovali, u jakých typů, kdo nejčastěji zasahoval atd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Samozřejmě nesmíme taky zapomenout na ostatní naše členy, kteří ještě nejsou součástí výjezdové jednotky, ale přesto se zúčastnili jak několika požárů, tak i technických pomocí, námětových cvičení a odborných školení během roku. Jsou to: Liška Daniel, Mrlina Radek, Janírek Marek, Zajíček Josef, Hejcman Aleš, Machálek Michal, Zubíková Kateřina, Pagáčová Michaela a Pagáčová Eliška.

 

Ostatní činnost jednotky za rok 2012

 

Naše jednotka byla během roku sedmnáctkrát nápomocna OÚ Jablůnka při různých technických pomocích. Jednalo se o čištění kanalizace, čištění odtokových vpustí dešťové vody, pokácení rizikových stromů v obci atd. Celkem jedenáctkrát jsme se zúčastnili různých odborných školení, taktických příprav, prověřovacích cvičení. Pětkrát během roku jsme se podíleli na různých kulturních a preventivně-výchovných činnostech, např. účast na oslavě 75. let od vzniku SDH Bystřička, návštěva MŠ a ZŠ Jablůnka atd. Více jak patnáctkrát jsme vyjeli jako doprovod s naším ženským družstvem na soutěže v požárním sportu a disciplíně TFA. A největší podíl našeho volného času zabrala práce na údržbě hasičské techniky a na úpravách naší hasičské zbrojnice.