Dne 10.8. 2015 v 17:36 byla naše jednotka na žádost starosty obce Jablůnka vyslána k likvidaci bodavého hmyzu na tři místa v obci Jablůnka.

Po příjezdu na místo první události a provedením průzkumu bylo zjištěno, že v podbití společných garáží v Jablůnce - Kolonii se nachází sršní hnízdo. Jednotka se následně vybavila ochrannými pomůckami a za pomoci nastavovacího žebříku a páčidla rozebrala část podbití. Poté bylo hnízdo odsáto vysavačem na nebezpečný hmyz a vysypáno insekticidním práškem. Po důkladné kontrole místa zásahu se jednotka přesunula k dalšímu místu události.

Po příjezdu k druhému místu události bylo provedeným průzkumem zjištěno, že se v obvodové stěně obytného domu v Jablůnce - Kolonii nachází sršní hnízdo. Hasiči vybaveni ochrannými pomůckami pomocí páčidla a nastavovacího žebře rozebrali kus omítky a následně hnízdo odsáli pomocí vysavače na nebezpečný hmyz a místo vysypali insekticidním práškem. V průběhu likvidace došlo ke zranění dvou hasičů. U jednoho došlo ke vstříknutí jedu sršně do oka přes ochrannou včelařskou kuklu a u druhého došlo k bodnutí sršněm do kořene nosu. Oba hasiči byli na místě ošetřeni, bez potřebného dalšího lékařského vyšetření. Po kontrole místa zásahu se jednotka přesunula k dalšímu místu události.

Po příjezdu ke třetímu místu události bylo provedeným průzkumem zjištěno, že v podbití u vchodu do rodinného domu v Jablůnce se nachází vosí hnízdo. Jednotka se opět vybavila ochrannými pomůckami a za pomocí nastavovacího žebře a páčidla provedla rozebrání části podbití a odsátí hnízda pomocí vysavače na nebezpečný hmyz. Následně bylo místo vysypáno insekticidním práškem. Během likvidace došlo ke zranění jednoho hasiče, kdy došlo k jeho pobodání vosami vletěnými pod zásahový oděv. Tento hasič byl na místě ošetřen, bez potřebného dalšího lékařského vyšetření. Po důkladné kontrole místa zásahu, byl zásah ukončen a jednotka se vrátila zpět na svou základnu.

Fotografie ze zásahu