Návštěva ředitelky HZS Zlínského kraje

Dnes, tj. 14. března 2013, k nám do hasičské zbrojnice zavítala vzácná návštěva. V doprovodu místostarosty obce Jablůnka p. Kochwassera a velitele jednotky p. Janírka, nás navštívila ředitelka HZS Zlínského kraje, pí. Jarmila Čičmancová. Hlavní důvod její návštěvy byl podívat se na naši cisternu CAS 32 – Tatra 148. Naše „tatřička“ totiž není právě v nejlepším technickém stavu (viz. článek zde) a nutně by potřebovala celkovou repasi. Taková celková oprava se pohybuje v řádech statisíců. Obec Jablůnka nemůže ze svého napjatého rozpočtu poskytnout celou částku na opravu Tatry a musí se tedy spolehnout na finanční spoluúčast od Zlínského kraje.

Naše Tatra zasahovala v minulém roce u více jak poloviny našich všech výjezdů, především pak u požárů lesních porostů, kde má svoji nezanedbatelnou roli, protože přiveze 6000litrů vody na hašení a její terénní schopnosti jsou téměř neuvěřitelné. „TATRA NEZNÁ BRATRA“.