Volební program strany SDH Jablůnka, pro volby do Zastupitelstva obce, konané dne 10. a 11. října 2014

 

·       zaměřit se na řešení problémů s nepřizpůsobivými občany (ubytovny ...)

·       zlepšit čerpání finančních prostředků z dotačních programů EU pro 

         rozvoj obce

·       všestranně podporovat iniciativní projekty jednotlivců i organizací v 

         oblasti sportu a volného času

·       podporovat kulturní a společenské aktivity místních sdružení a spolků

·       více se zapojit do aktivit občanského sdružení Místní akční skupina 

        Střední Vsetínsko (MAS SV), jehož hlavním cílem je zlepšení kvality 

        venkovského života

·       vybudovat volnočasové místa pro děti a mládež

·       revitalizace vodních toků v obci