Dopoledne 14.9. 2015 narušil v 10:53 pracovní den v Jablůnce zvuk sirén vyhlašující požární poplach. Naše jednotka byla vyslána k požáru nakladače v obci Bystřička. Naše jednotka dle příkazu k jízdě vyjela ze základny s CAS K25 - L101. Po příjezdu na místo těsně za jednotkou HZS Valašské Meziříčí, byl proveden průzkum. Tím bylo zjištěno, že opravdu došlo k požáru nakladače, který se následně rozšířil i na uskladněné dřevěné palety a částěčně i na blízký sklad a kamion s řezinami. Jeden z našich hasičů, vybavený dýchacím přístrojem, se zapojil do již probíhajících hasebních prací uvnitř skladu. Další naši hasiči, taktéž vybaveni dýchací technikou, provedli natažení jednoho ,,C" proudu a zaměřili se na hašení hořících palet. Z důvodu rozlétávání se hořících řezin, byl na likvidaci vznikajících menších ložisek natažen další ,,D" proud, aby nedošlo k dalšímu rozšíření požáru. Po lokalizaci požáru rozhodl velitel zásahu o povolání automobilového žebříku ze stanice HZS Vsetín. Po konečné likvidaci byla na místě zásahu ponechána jednotka JSDH Bystřička na dohled nad požářištěm a ostatní jednotky včetně té naší se vrátily zpět na své základny.

Na místě zasahovaly jednotky: HZS Valašské Meziříčí, JSDH Jablůnka, JSDH Bystřička, HZS Vsetín