Dne 1.9. 2015 se obcí Jablůnka v 11:20 rozezněl zvuk sirén. Naše jednotka byla vyslána k požáru popelářského vozu v Jablůnce vedle fotbalového hřiště. Ze základny na místo dle příkazu k jízdě vyjela CAS K25 - L101. Po příjezdu na místo události a provedení průzkumu bylo zjištěno, že řidič vozu mezitím hořící odpad vysypal na volnou plochu. Naši hasiči provedli natažení vysokotlakého proudu k likvidaci požáru zbylých odpadků uvnitř automobilu a dále jsme natáhli jeden útočný ,,C" proud k likvidaci požáru odpadků vysypaných mimo vůz. Po příjezdu jednotky HZS bylo provedeno natažení dalšího útočného proudu z jejich cisterny. Po lokalizaci požáru velitel jednotky HZS předal velení naší jednotce a jednotka HZS se vrátila na svou základnu. Velitel naší jednotky zajistil příjezd kolového nakladače ze zemědělského družstva Ratiboř, který následně prováděl rozhrabávání odpadků, abychom je mohli účiněji prolét vodou a provést tak jejich dohašení. Dále také nakladač prováděl překládání již uhašených odpadků na náhradní vůz, který mezitím zajistil majitel požárem zasaženého automobilu. Po konečné likvidaci požáru a provedení závěrečného průzkumu se naše jednotka vrátila zpět na svou základnu.

Na místě zasahovaly jednotky: JSDH Jablůnka a HZS Vsetín