Dne 8.5. 2015 v 15:59 se našim hasičům rozezvučely telefony s poplachovými SMS zprávami. Naše jednotka byla s CAS K25 - L101 vyslána k požáru automobilu v Jablůnce u autobusové zastávky ,,U Matuštíků". Do dvou minut vyjela naše cisterna ze základny s kompletním družstvem. Hořící vozidlo bylo nalezeno již hned u výjezdu z obce ve směru na Bystřičku u zahradního centra. Provedeným průzkumem bylo zjištěno, že se nejedná o požár, ale o technickou závadu na vozidle, která se projevila výskytem kouře. Naši hasiči provedli zabezpečení místa události, odpojení akumulátoru u vozidla a dále prováděli kyvadlové řízení dopravy. Při odtlačení vozidla mimo vozovku byl zjištěn drobný únik motorového oleje, který jsme okamžitě zlikvidovali sorbentem. Jelikož vzniklo podezření, že se nejedná o nám hlášený požár byla přijíždějící jednotka HZS Vsetín vyslána na průzkum dále ve směru na Bystřičku. Toto podezření se následně nepotvrdilo a jednotka HZS se po kontrole místa zásahu a domluvě s velitelem naší jednotky vrátila zpět na svou stanici. Naše jednotka asistovala ještě při odtažení vozidla a následně se vrátila zpět na svou základnu.

Na místě zasahovaly jednotky: JSDH Jablůnka, PČR OO Jablůnka, HZS Vsetín

Fotografie ze zásahu

Video zachycující výjezd CAS K25 - L101 ze základny

Video z jízdy CAS K25 - L101 k místu události