K již druhému zásahu byla naše jednotka vyslána dne 31.3. 2015. Po návratu naší jednotky od požáru ve Vsetíně byl našim hasičům starostou obce z důvodu silného deště nařízen monitoring vodních toků v obci. Během provádění monitoringu se našim hasičům v 17:58 rozezvučely telefony s poplachovými SMSkami. KOPIS Zlín nám vyhlásil poplach, kdy se jednalo o zaplavenou silnici mezi Jablůnkou a Bystřičkou. Na místo události vyjela CAS K25 - L101, která byla později doplněna o DA - Mitsubishi Pajero, jenž dovezlo další potřebné věci. Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že došlo k ucpání kanálu a následnému zaplavení hlavní silnice. Naši hasiči provedli pomocí lopat vyčištění ucpaného kanálu a odtokového koryta. Během zásahu jsme provoz na silnici řídili kyvadlově. Po ukončení zásahu a návratu na naší základnu nás starosta obce vyslal na monitoring dalších kanálů v obci, abychom předešli dalšímu ohrožení majetků občanů Jablůnky. Během monitoringu byl u místní základní školy nalezen ucpaný kanál, který byl následně pomocí ženijního náčiní pročištěn. Během průjezdu obcí nalezla naše jednotka místního občana, který ležel na cestě s rozbitou hlavou. Naši hasiči mu okamžitě poskytli první pomoc a přivolali rychlou záchrannou službu. Po jeho předání záchranné službě jsme monitoring dokončili a vrátili se zpět na svou základnu.

Fotografie ze zásahu na hlavní silnici

Fotografie z pročišťování kanálu u základní školy