6. Dne 21.3. 2015 se naše jednotka účastnila školení výjezdové jednotky na stanici HZS Vsetín. V průběhu školení v 15:03 byl jednotce HZS nahlášen požár travního porostu ve Vsetíně - Vesníku. V rámci školení vyjela kromě vozidla HZS (CAS 16 - Renault Camiva) i naše CAS K25 - L101. Cestou k místu události jela naše cisterna za cisternou HZS, jelikož velitel profesionální jednotky během jízdy zjišťoval upřesnění místa zásahu přes oznamovatele, se kterým byl v telefonickém kontaktu. Po příjezdu na místo události a provedeném průzkumu byl zjištěn požár trávy, který vznikl pálením klestí a rozšířením se na plochu cca 150 x 30 metrů. Naši hasiči společně s profesionální jednotkou provedli natažení dopravního vedení ,,C" od cisterny HZS. Vzhledem ke špatné dostupnosti místa požáru, kdy cisterny hasičů musely zůstat stát na kopci vysoko nad ohniskem požáru, museli hasiči jen na dopravní vedení použít přibližně 160 metrů hadic! Následně byly od rozdělovače nataženy 2 útočné ,,D" proudy. Současně s hasebním zásahem jsme prováděli doplňování vody do cisterny HZS. Vzhledem ke zvýšené spotřebě vody rozhodl velitel zásahu o povolání posilových cisteren. Proto KOPIS Zlín vyhlásil v 15:20 poplach části našich hasičů, kteří odjeli ze školení dříve. Následně na místo události ze zbrojnice v Jablůnce vyjela CAS 32 - T148 následována DA - Mistsubishi Pajero. Po dojezdu dalších jednotek bylo od rozdělovače provedeno natažení dalšího útočného proudu ,,C" a jejich cisterny prováděly doplňování cisteren, které již byly na místě. Po provedení lokalizace a následné likvidaci požáru byly všechny jednotky odeslány zpět na své základny. Naše cisterny ještě doplnily na stanici HZS Vsetín vodu a vrátily se zpět na základnu do Jablůnky.

Na místě zasahovaly jednotky: HZS Vsetín, JSDH Jablůnka, JSDH Vsetín - Město, JSDH Jasenka

Fotografie ze zásahu

Video z jízdy CAS K25 - L101 k místu události