Pálení

 

S nastávajícím jarem souvisí také uklízení na zahradách, ořezávání stromků a dalších podobných činností. Mnoho lidí tento odpad likviduje spalováním, což bývá často také příčinou požáru nebo zbytečného výjezdu jednotek požární ochrany. Proto žádáme všechny občany, aby dbali na ohlašovací povinnost KAŽDÉHO pálení. Protože jinak se vystavují rizikům pokuty a uhrazení výjezdu jednotky, což jsou nemalé částky. Například naše jednotka v roce 2012 zasahovala u 17ti požárů lesního, polního porostu a 6ti planých poplachů, z nichž převážná většina byla spojena právě s nenahlášeným pálením, nebo s nedostatečně zabezpečeným ohništěm po pálení. 

 

Každé své pálení můžete hlásit na webu paleni.hzszlk.eu, nebo přímo telefonem na Krajské operační středisko HZS Zlínského kraje na telefoním čísle: 950 670 222. Nikdy ale neohlašujte pálení na tísňové linky (150, 112), jelikož tyto linky slouží výhradně pro přímou pomoc postiženým!!!!!

 

Dále upozorňujeme, že je ze zákona zakázáno plošné vypalování trávy!!! Za toto může být podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, uložena v přestupkovém řízení fyzickým osobám pokuta ve výši až 25 000Kč.

 

Video vytvořené HZS k problematice pálení, ve kterém naleznete i užitečné a praktické rady, jak při pálení postupovat.