Nebezpečí požárů v období adventu

 

Máme tady období adventu, při kterém bohužel každoročně musejí hasiči po celé ČR zasahovat u velkého množství často i velice vážných požárů. I v tomto období nesmíme zapomínat na pozornost, opatrnost a prevenci. Především bychom chtěli upozornit na nebezpečí adventních věnců. 

Jak by tedy měly adventní věnce dle bezpečnosti vypadat?

- Celý věnec je nejlépe položit na nehořlavý předmět (nejlépe talíř)

- Věnec by měl být umístěn tak, aby se v okolí nenacházely žádné hořlavé předměty (např. záclony, vánoční stromek atd.)

- Pod každou svíčkou by měla být něhořlavá podložka, která zabraňuje styku svíčky s okolním materiálem věnce

- Nikdy neodcházejte z místnosti, kde je věnec zapálen. Při odchodu jej vždy řádně uhašte!!

 

Taktéž dbejte opatrnosti při používání elektronických svícnů, prskavek na stromečku a dalších podobných věcí.

 

HASIČI OBCE JABLŮNKA VÁM PŘEJÍ PŘÍJEMNÉ, BEZPEČNÉ A NIČÍM NERUŠENÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ.

 

Video vytvořeno HZS ČR