Přihlášené sbory

1.    SDH Vsetín město            muži

2.    SDH Rokytnice                 muži nad 35 let

3.    SDH Jasenka                    ženy,  muži

4.    SDH Lhota u Vsetína       muži nad 35 let

5.    SDH Semetín                   muži nad 35 let

6.    SDH Janová                     muži

7.    SDH Liptál                       muži

8.    SDH Bystřička                 muži

9.    SDH Oznice                     muži, muži nad 35 let

10.   SDH Mikulůnka              ženy, muži, muži nad 35 let

11.   SDH Jacová                     ženy, muži nad 35 let

12.  SDH Ratiboř                    muži

13.  SDH Kateřinice                muži, muži nad 35 let  

14.  SDH Jablůnka                  ženy, muži, muži nad 35 let

15.  SDH Hošťálková              muži